Siirry sisältöön

Monikanavarahoituksen purkamisessa otetaan aikalisä – kuntoutuspsykoterapia jää Kelan vastuulle

Sosiaali- ja terveysministeriön 15.9.2021 asettaman parlamentaarisen työryhmän loppumietintö monikanavarahoituksen purkamisesta on valmistunut. Monikanavarahoituksen purku on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Parlamentaarisen työryhmän työ pohjautui aiempien viranomaisten valmisteluryhmien tekemään taustatyöhön. 

Kuntoutus jää toistaiseksi Kelan vastuulle

Psykologiliiton merkittävin tavoite monikanavarahoituksen purkamisen suhteen oli kuntoutuksen säilyttäminen Kelan vastuulla ja tämä tavoite toteutui. Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. 

Kuntoutusvastuun siirtoa hyvinvointialueille arvioidaan aikaisintaan vuonna 2025. Psykologiliitto, Akavalaiset Yrittäjät sekä lukuisat muut kuntoutusalalla toimivat järjestöt painottivat, että kuntoutuksen siirtoa ja sen vaikutuksia ei voida arvioida ennen kuin hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty. Lisäksi työryhmän mukaan järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset tulee olla selvitetty. Kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille voidaan työryhmän mukaan kokeilla piloteilla, kun hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut, ja vasta sen jälkeen ratkaista onko kuntoutuspalveluiden rahoitusvastuita syytä siirtää hyvinvointialueille.

Parlamentaarisen työryhmän mukaan hyvinvointialueiden tulisi myös pystyä järjestämään riittävässä laajuudessa järjestämisvastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut. Psykologiliitto muistuttaa, että monikanavarahoituksen purkamisessa on tärkeää erottaa toisistaan hoito ja kuntoutus. Lähtökohtana tulee olla rinnakkaisten, toisiaan tukevien järjestelmien kehittäminen. Hyvinvointialueella hoidetaan mielenterveyden ongelmia, kun taas kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa ja tukea työ- ja opiskelukykyä. 

Kela-korvausten osalta seurataan sote-uudistuksen etenemistä

Parlamentaarisen työryhmä totesi, että myös yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausjärjestelmää ja sen rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa myöhemmin, kun hyvinvointialueet ovat saaneet toimintansa käyntiin. Esimerkiksi Akava, EK, SAK ja STTK korostivat, että yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten poisto olisi pahentanut julkisten terveyspalvelujen saatavuusongelmia sote-uudistuksen toimeenpanolle kriittisenä ajankohtana.

Ensihoidon matkojen rahoitusvastuun siirrosta voidaan parlamentaarisen työryhmän mukaan tehdä päätös, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Muiden Kelan matkakorvausten osalta rahoitusvastuun on ajankohtainen vasta, kun hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut.

Lääkekorvausjärjestelmää kehitetään lääkealan tiekartan mukaisesti. Työryhmän mukaan kehitystyön yhteydessä on tarpeen selvittää valtion rahoitusosuuden muutosta sekä muita lääkekorvausjärjestelmän uudistamistarpeita. Tiekartassa on ehdotettu, että valtakunnallinen lääkekorvausjärjestelmä säilytettäisiin avohuollon lääkkeissä, ja kaikissa terveyspalveluissa tehdyt lääkemääräykset olisivat korvattavia samoin periaattein. 

Lue työryhmän loppuraportti

Aiheeseen liittyvää