Siirry sisältöön

Musiikki voi paljastaa masennuksen

Nerdinga Snapen musiikkiterapian väitöskirja osoittaa, että voimme kuvata tunteitamme myös musiikilla, kun sanallinen ilmaisu ei onnistu.

Nerdinga Snape pyysi väitöstutkimuksessaan sellaisia henkilöitä soittamaan pianolla spontaanisti musiikkia, joilla ei ollut aiempaa musiikillista koulutusta.

Kun hän vertasi masentuneiden ihmisten tuottamaa musiikkia ei-masentuneiden ihmisten musiikkiin, osoittautui, että masentuneilla ihmisillä oli tapana soittaa matalampia ja tummempia säveliä vakaammassa ja itseään toistavammassa rytmissä.

– Siinä missä vauvat kommunikoivat huoltajilleen ilostaan ja surustaan kikattamalla tai itkemällä, säilyy myös aikuisilla kyky käyttää ääntä tunteidensa ilmaisussa, Snape kuvailee.

Snape tarkastelee tutkimuksessaan yleisiä musiikkianalyysimenetelmiä kliinisessä musiikkiterapiatyössä ja -tutkimuksessa. Musiikkiterapiassa musiikki on keskeinen viestinnän väline ja tunteiden välittäjä. Avainasemassa siinä on tarkoituksenmukaisten musiikkianalyysimenetelmien käyttö kliinisen aineiston analysoinnissa.

Tehokas musiikkianalyyttinen lähestymistapa mahdollistaa Snapen mukaan asiakkaan kulloisenkin tilan arvioinnin ja kliinisten menetelmien sopeuttamisen hoidon optimoimiseksi. Väitöskirjassa hän esittää suosituksia musiikkianalyysimenetelmien käytöstä musiikkiterapiassa sekä vertailee eri analyysimenetelmien saatavuutta, saavutettavuutta, tehokkuutta sekä merkitystä.

Tutkimusprojektin tulokset osoittavat, että musiikillisten ja psykologisten mittareiden aineistojen yhdistämisellä on suurin potentiaali musiikkiterapeuttisessa arvioinnissa.

– Lisäksi tutkimuksesta on hyötyä musiikkiterapian tutkijoille ja harjoittajille, sillä se auttaa ymmärtämään, kuinka masennus voi vaikuttaa soittamiseen, Snape toteaa.

Nerdinga Snape valmistui musiikkitieteen kandidaatiksi vuonna 2012 Liettuan musiikki- ja teatteriakatemiasta ja maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014 kansainvälisestä maisteriohjelmasta Music, Mind and Technology. Valmistumisensa jälkeen Snape on työskennellyt Jyväskylän yliopiston opettajana ja tutkijana. Lisäksi hän on liettualaisen musiikkiterapialiiton jäsen ja suorittanut Eino Roiha Säätion koulutuksen vibroakustisesta terapiasta.

Snapen musiikkiterapian väitöskirja Building bridges: Exploration of music analysis methods in improvisational music therapy research and clinical work tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 18.1.2020. Vastaväittäjänä on professori Jos DeBacker (LUCA School of Arts and KU Leuven) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67178.