Siirry sisältöön

Myös AVAINTES ja Työterveyslaitoksen TES maalissa

JUKOn työehtosopimuksista myös AVAINTES ja Työterveyslaitoksen tes on saatu solmituiksi. Molemmat sopimukset sisältävät yleisen linjan mukaiset korotukset ja kiky-tuntien poistumisen.

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksessa on 24 kk sopimuskausi, 1.4.2020–31.3.2022.

Yleiskorotukset ovat 1.8.2020 1,3 % ja 1.7.2021 1,1 %, ja paikallinen erä 1.7.2021 0,8 %.

Kiky-tunnit poistuvat vasta 1.1.2021, jolloin astuu voimaan myös täydennyskoulutusvelvoite 8 tuntia, joka korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla. Lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään 16 tunnin lisätyöstä kalenterivuoden aikana.

Työntekijäpuolenkin usein toivoma liukuvan työajan enimmäiskertymän nousu 60 tuntiin toteutui, ja työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoksi sovittiin 12 kk.

Työterveyslaitoksessa Psykologiliiton jäseniä on parikymmentä.

– Työterveyslaitoksen neuvottelut olivat yllätyksellisen pitkälliset. Työterveyslaitoksessa on erittäin sitoutuneet ja osaavat työntekijät, joten on hienoa, että heillekin lopulta saatiin yleisen linjan mukainen työehtosopimus, pääsihteeri Annamari Jokinen toteaa.

AVAINTES:ssä on 23 kuukauden mittainen sopimuskausi, 1.4.2020–28.2.2022.

Yleiskorotukset ovat 1.8.2020 alkaen 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 % (ns. sekalinja) sekä 1.4.2021 alkaen yleiskorotus 1,0 %. Paikallinen järjestelyerä henkilöstön edustajien kanssa neuvotellen 1.4.2021 alkaen 0,8 %.

Ns. kiky-työajan pidennykset ovat voimassa 16.8.2020 saakka. Kompensaationa työnantaja voi tarjota työntekijälle kalenterivuosittain lisätyötä 6 tuntia ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä 1.9.2020 alkaen.

AVAINTES:iin kuuluvat monet entiset kuntien liikelaitokset ja myös ammattikorkeakoulut, ja sen piirissä työskentelee noin 70 Psykologiliiton jäsentä.

– Kiky-tuntien poistosta työnantajalle tuleva kompensaatio AVAINTES:ssä on lievempi kuin monilla muilla aloilla ja sisältää myös osaamisen kehittämistä, mitä voidaan pitää erityisenä plussana tässä sopimuksessa, pääsihteeri Annamari Jokinen arvioi.