Siirry sisältöön

Myös psykologeja koskeva sote-sopimus on syntynyt ja astuu voimaan 1.9.2021

Suomeen on syntymässä uusi virka- ja työehtosopimus, sote-sopimus. Sopimus koskee noin 170 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, joiden työehdot siirtyvät kuntien yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) sote-sopimuksen piiriin. 

JUKOn hallitus, joka edustaa tässä asiassa myös Psykologiliittoa, hyväksyi sopimuksen maanantaina 7. kesäkuuta. Nyt saavutettu neuvottelutulos ei sisällä muutoksia työehtoihin. Käytännössä sote-sopimus on tässä kohtaa KVTES-sopimus, josta on poistettu muita kuin sote-työntekijöitä koskevat tekstiosuudet, ja kaikki muu on lähes ennallaan. Sopimusta kehitetään ja työstetään samoissa työryhmissä, jotka ovat työskennelleet uuden sopimuksen parissa jo kuluneen talven ja kevään ajan.  Työryhmissä on edustettuna kaikki sopimusosapuolet, eli työnantaja- ja työntekijäneuvottelujärjestöt. Työryhmien tehtävänä on miettiä esim. palkkarakenteisiin ja työaikaan liittyviä kysymyksiä. 

Sopimuskausi sote-sopimuksessa on lyhyt. Se päättyy 28.2.2022, samaan aikaan KVTES-sopimuksen kanssa. Ensi talven neuvotteluissa voidaan sote-sopimuksenkin osalta neuvotella kustannuksia tuovista muutoksista, kuten palkankorotuksista sekä tekstimuutoksista, joilla on kustannusvaikutuksia. Näistä neuvotteluista ennakoidaan tiukkoja, kun samaan aikaan sopimukseen on vielä useita tärkeitä rakenteellisia muutoksia tekeillä. Neuvottelukierrokseen varaudutaan rakentamalla ja vahvistamalla myös työtaisteluvalmiutta.

Psykologit siirtyvät sote-sopimukseen

Pääosa psykologeista työskentelee sote-tehtävissä, joten heidän tehtävänsä siirtyvät uuteen sopimukseen. Psykologeja koskevat työehdot säilyvät ennallaan. Psykologit ovat edelleen palkkahinnoittelun ulkopuolella, ja työaika on edelleen 37 h 45 min/viikko. Uudessa sopimuksessa aiempi psykologien työaikaa määritellyt liite 18 on muuttunut liitteeksi 4, mutta sen sisältö on psykologien osalta täsmälleen sama. Työaika tai lepotaukokäytännöt eivät siis muutu. Palkankorotuksia tai muita maksavia muutoksia ei tässä vaiheessa uuteen sopimukseen voinut neuvotella. Niistä neuvotellaan sopimuskauden päättyessä talvella 2022. 

Työehtosopimuksen vaihtuminen ei edellytä sitä, että työntekijän työsopimus päivitetään, eikä muutoksia työsopimukseen tule sote-sopimuksen takia tehdä. Jos työnantaja lähtee tällaista ehdottamaan, ota heti yhteyttä liittoon!

Muut kuin sote-tehtävissä olevat kunnan työntekijät eivät siirry sote-sopimukseen

Sote-sopimukseen siirretään vain sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Eli psykologit, jotka työskentelevät kunnassa selkeästi muissa kuin sote-tehtävissä, eivät siirry sote-sopimukseen. Sote-esimiestehtävät siirtyvät sote-sopimukseen, mutta esimerkiksi kunnan hallinnon ja johdon yleiset tehtävät jäävät KVTES-sopimukseen. Jos johto- ja esimiestehtävä on selkeästi sote-kenttään kuuluva, esimieskin siirtyy sote-sopimukseen. Jos sen sijaan johtotehtävä on yleishallinnollinen, niin silloin ko. esimies jää KVTES-sopimukseen. Kunnan ylimmät johtajat kuten kuntayhtymän johtaja tai ison yksikön johtoryhmätason hallinnollinen johtaja (ison yksikön sosiaali- ja terveydenhuollon johtaja, tulosaluejohtaja) ovat edelleen KVTES-sopimuksessa. 

Kentällä on myös joissakin yksiköissä muutettu tehtävänimikkeitä palvelu- alkuisiksi, esim. palveluesimies, palvelupäällikkö. Jos tehtävä on sosiaali- ja terveysalaan kuuluva, palkansaaja siirretään sote-sopimukseen nimikkeestä riippumatta. 

Jos työntekijä/viranhaltija tekee sekä sote-sopimuksen että jonkin toisen kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvia tehtäviä, tehtävä kuuluu sote-sopimuksen piiriin, kun yli 50 % tehtävästä on sote-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä. sote-sopimukseen siirrettäessä tehtävä ratkaisee, ei tehtävänimike.  

Työnantajan ja neuvottelujärjestöjen antama yleiskirje määrittelee näitä rajatapauksia tarkemmin, ja epäselvät tapaukset katsotaan työpaikkakohtaisesti. Odottele siis rauhassa oman työnantajasi ohjeistusta, jos olet epävarma omasta tilanteestasi.

Mitä tapahtuu varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon psykologeille?

Varhaiskasvatuksessa ja oppilashuollossa psykologien tehtävät ovat sote-tehtäviä, joten ne siirtyvät 1.9. alkaen sote-sopimukseen, vaikka työnantajana olisikin kunnan sivistystoimi. Mikäli eduskunnassa valmisteilla oleva sote-uudistus toteutuu ja hyvinvointialueet muodostetaan, tarkastellaan sopimuskenttää uudelleen. Siinä vaiheessa katsotaan myös sitä, kuka toimii työnantajana. Kuntiin jäävien palvelujen tehtäviin (esimerkiksi varhaiskasvatus) noudatetaan silloin kuntasopimusta. 

On siis mahdollista, että varhaiskasvatuksessa ja oppilashuollossa sovellettava sopimus vaihtuu takaisin KVTES:ksi, koska kuntiin ei todennnäköisesti tule erillistä sote-sopimusta. Oppilashuoltoon sovellettavan sopimuksen määrää se, siirtyykö oppilashuolto hallinnollisesti hyvinvointialueille, kuten nyt on hallituksen toimesta esitetty, vai jääkö oppilashuolto kuntiin, kuten mm. Psykologiliitto on vaatinut. Jos oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueille, psykologit jäävät sote-sopimukseen. Jos taas ollaan kuntien palveluksessa, sovellettava sopimus on todennäköisesti KVTES. 

1.1.2023 alkaen lisää uusia sopimuksia

Sopimuskenttä monipuolistuu myös siten, että hyvinvointialueiden palveluksessa oleville ei-sotetehtäville sorvataan myös oma sopimuksensa. Siihen siirtyvät siis tehtävät ja työntekijät, joiden työnantaja on hyvinvointialue, mutta jotka eivät ole sote-tehtäviä. Näin ollen hyvinvointialueiden aloittaessa tulee jälleen sopimussiirtoja – osalla ehkä sote-sopimuksesta takaisin KVTES:iin, osalla KVTES:stä tai jostakin muusta sopimuksesta tähän hyvinvointialueiden yleiseen sopimukseen. 

Lue lisää JUKOn sivuilta

Katja Vähäkangas

Erityisasiantuntija, PsM

katja.vahakangas@psyli.fi

Hyvinvointialuesektorin ja yrittäjien edunvalvonta, jäsenhankinnan koordinointi ja opiskelijayhteistyö, henkilöarvioinnin sertifiointiasioiden vastuuhenkilö, jäsenrekisterin tekninen vastuu ja yhdistysten yhteyshenkilö jäsenrekisteriasioissa