Siirry sisältöön

Liiton tekemien tutkimusten ja selvitysten tuloksia on mahdollista analysoida tarkemmin kyselyjen yhteenvedoissa olevien linkkien kautta. Linkit johtavat täydelliseen kyselyaineistoon, jota voi halutessaan ristiintaulukoida eri muuttujien välillä.

Jos haluat tutustua tarkasti tutkimusten täydelliseen aineistoon, sinun kannattaa tulostaa ensin nämä ohjeet.

Ensimmäisenä avautuu vastausten saatesivu. Saatesivulta näet mitkä ovat kyselyn taustamuuttujat ja monellako sivulla on vastauksia.

Eri sivut

Sivun yläreunassa olevasta vihreästä palkista näet vielä kyselyn nimen. Pian sen alapuolella on toinen vihreä palkki, jonka otsikkona on ”Sivut”. Palkin alapuolelta näet, monta sivua vastauksia kyselyyn kuuluu. Aktiivinen sivu on väriltään keltainen. Kun haluat siirtyä tutkimaan toisella sivulla olevia vastauksia, klikkaa hiirellä haluamasi sivun numeroa.

Yhdellä sivulla olevat vastaukset

Voit tutkia sivulla olevia vastauksia vierittämällä vastaussivua alaspäin ruudun oikeassa reunassa olevasta palkista.

Osassa kysymyksiä on ollut tilaa kirjoittaa kommentteja, täsmennyksiä tms. vastauksiin. Näet nämä yksittäisten vastaajien kommentit klikkaamalla kysymyksen alla olevaa kohtaa ”Vastaukset vastaajittain”.

Mikäli kysymys koskee palkkoja, tuloja tai ansioita, viikoittaista työaikaa tms. vastausten yhteydessä ilmoitetaan keskiarvo, mediaani, keskihajonta sekä pienin ja suurin vastattu arvo.

Vastaukset suhteessa taustamuuttujiin

Sinulla on myös mahdollisuus tutkia kyselyn vastauksia vastaajien taustamuuttujien mukaan. Tämä tapahtuu käyttämällä filttereitä.

Jokaisen sivun yläreunassa kulkee vihreä palkki, joka on jaettu kahteen osaan: oikealle on kirjoitettu kyselyn nimi ja vasemmassa reunassa on teksti Piilota valikko.

Palkin oikean reunan alapuolella, Piilota valikko -tekstin alapuolella, on alue, jossa on otsikkona Filtteröinti. Otsikon alla on teksti, jonka alapuolella on kaksi painiketta. Klikkaa painiketta Muokkaa filttereitä. Saat esiin sivun, josta näet kyselyn taustamuuttujat ja niiden eri vaihtoehdot.

Älä välitä sivun yläosan kohdista Aikaväli, Tunnus tai Kieliversio. Voit aktivoida kerralla yhden vaihtoehdon vain yhdestä taustamuuttujasta tai voit valita samalla kertaa yhden vaihtoehdon myös useita taustamuuttujia.

Klikkaa haluamasi vaihtoehdot. Kun olet valinnut haluamasi taustamuuttujat, vieritä sivua niin, että sen alareuna tulee näkyviin. Siellä on oranssi painike Aktivoi valitut filtterit. Klikkaa tätä painiketta.

Klikattuasi painiketta, näet vastaussivun, jossa on mukana vain niiden vastaajien vastauksia, jotka täyttävät valitsemasi taustamuuttujien ehdot.

Avautuneen vastaussivun yläreunassa on taas vihreä palkki, jossa on kyselyn nimi. Heti palkin alapuolella vasemmalla näet keltaiselta alueelta kyselyyn vastanneiden kokonaislukumäärän ja heti tuon luvun perään valitsemiesi taustamuuttujien mukaan lajiteltujen lukumäärän. (Jos viimeinen luku on 0, kyselyyn vastanneiden joukossa ei ollut ketään, joka olisi täyttänyt valitsemasi vaihtoehdot.)

Vastaajien lukumäärätietojen alapuolella on keltaisella alueella laatikko, jonka otsikkona on Aktiiviset filtterit. Siitä voit vielä tarkistaa, mitkä taustamuuttuja ja niiden vaihtoehdot olet aktivoinut.

Kun olet tutustunut vastauksiin ja haluat vaihtaa taustamuuttujia, klikkaa Muokkaa filttereitä -painikkeen vieressä olevaa painiketta Poista filtterit .