Siirry sisältöön

Oikeuspsykologeille tarkennusta eettisiin ohjeisiin

Oikeuspsykologian alalle on laadittu tarkennusta eettisten periaatteiden tulkintaan. Käytäntö on osoittanut, etteivät yleiset ammattieettiset säännöt aina riitä oikeuspsykologian tarpeisiin, sillä sovellusala eroaa monella tapaa perinteisestä psykologin työstä. Psykologiliitto on julkaissut eettisen ohjeiston avuksi oikeuspsykologeille.

Ohjeet eivät poista niitä velvollisuuksia, jotka on mainittu Pohjoismaiden psykologien ammattieettisissä säännöissä (“Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset säännöt”, Psykologiliitto, 2010) vaan ne tarjoavat lisäohjeita oikeuspsykologeille ja muille psykologeille, jotka soveltavat oikeuspsykologista tietoa sekä tukea oikeuspsykologisen ammattitoiminnan eettiseen arviointiin. Ohjeet eivät tämän vuoksi pääsääntöisesti toista niitä yleisiä ammattieettisiä periaatteita, joita kaikkien psykologien tulee noudattaa.

Oikeuspsykologian ala on kehittynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Jo pitkään on ollut mahdollisuus suorittaa oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus, joka valmentaa monenlaisiin tehtäviin. Nyt julkaistuista eettisistä ohjeista on apua myös muille psykologeille, jotka soveltavat psykologista tietoa oikeudellisiin kysymyksiin. 

Psykologeilta pyydetään usein lausuntoja oikeudenkäyntejä varten. Oikeuspsykologit voivat myös tehdä psykologisia arvioita yksilöistä ja raportoida johtopäätöksistään asianajajalle, tuomioistuimelle tai muille viranomaisille.

Tyypillisiä oikeuspsykologiaan liittyviä asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi henkilöstä tai oikeuspsykologisesta kysymyksestä tehdyt arvioinnit, tutkimustiedon yleiskatsaukset, oikeusprosessin osapuolen konsultointi, oikeudelliseen päätöksentekoon osallistuminen ja oikeudellisen kysymyksen ratkaisemiseksi tehty tieteellinen tutkimus.

Ammatilliset ohjeet eettiselle toiminnalle antavat suuntaviivat oikeuspsykologian alalla toimivan koulutukselle, menetelmiin, lausuntoihin ja asiantuntija-arvioihin, kommunikointiin ja asioiden dokumentointiin. Ohjeet on laatinut Suomen Psykologiliiton Oikeuspsykologian ammatillinen työryhmä.

Oikeuspsykologien ammatilliset ohjeet eettiselle toiminnalle