Siirry sisältöön

Oulussa aloite psykologien saamiseksi perustason mielenterveyspalveluihin

Oulussa vaaditaan perustason mielenterveyspalveluihin lisää psykologeja toimimaan osana mielenterveystiimejä. Valtuutetut Mauno Murtoniemi (vas.), Anne Snellman (sin.), Tanja Tiainen (sd.) ja Latekoe Lawson Hellu (vihr.) esittävät yhteisessä valtuustoaloitteessa, että Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksiin ja terveysasemille perustetaan riittävä määrä psykologin toimia.

Kehittämistyötä voisi aloitteen mukaan tehdä vaiheittain. Suurimpia puutoksia palveluissa on tällä hetkellä perheneuvola- ja neuvolapsykologitoiminnan sekä aikuisten ja ikääntyvien psykologipalveluissa. Aikuisväestölle ei perustason psykologipalveluja ole ollut Oulussa käytännössä juuri lainkaan tarjolla.

– Psykologiliitto kiittää valtuutettuja aktiivisuudesta. Valtuustoaloite on tervetullut ja toivottavasti herättää tulevalla hyvinvointialueella toimivat päättäjät huomioimaan psykologityön merkityksen osana mielenterveyshoitoa, toteaa Psykologiliiton varapuheenjohtaja Jari Lipsanen.

Aloitteessa nostetaan esille myös se, että koulutuksen kautta Suomessa psykologien nettolisäys on yli 100 vuodessa. Myös Psykologiliiton ja Psykonetin tuore Psykologien tarvekartoitus vahvistaa psykologien määrän Suomessa lisääntyvän.  Näin ollen aloitteen tekijät luottavat siihen, että psykologeja löytyy rekrytoitavaksi, jos palkkataso ja työolot ovat kohdillaan. Aloitteessa korostetaan, että Psykologin palkkauksessa tulee noudattaa Psykologiliiton suositusta. 

– Vaikka perusterveydenhuollon järjestämisvastuu on sote-uudistuksessa siirtymässä hyvinvointialueille, on paikallinen vaikuttaminen myös kunnissa keskeistä varsinkin muutosvaiheessa, Lipsanen muistuttaa. – Tulevassa sote-uudistuksessa paikallisyhdistysten rooli korostuu ja Oulussa tehty aloite on hieno esimerkki siitä, miten yhteistyöllä paikallisten päättäjien kanssa paikallisyhdistykset ja jopa yksittäiset psykologit voivat vaikuttaa.

Aiheeseen liittyvää