Siirry sisältöön

Perustason mielenterveyspalvelut toimiviksi: Psykologit sote-keskuksiin

Psykologiliitto vaatii, että jokaisessa sote-keskuksessa on oltava omat psykologit. Jokaisella kansalaisella on tarvittaessa oltava oikeus psykologin arvioon, tutkimukseen ja hoitoon. Psykologipalveluiden tulee olla helposti kaikkien saatavilla perusterveydenhuollossa. Tällä hetkellä suuri osa aikuisista ja ikäihmisistä jää täysin psykososiaalisen tuen ulkopuolelle. 

Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto kokoontuu 13.–14.11.2021 syyskokoukseen tilanteessa, jossa psykologien osaamiselle on valtava kysyntä. Perustason mielenterveyspalvelujen saattaminen tarvetta vastaavalle tasolle on yksi sote-uudistuksen ja uusien hyvinvointialueiden tärkeimmistä tehtävistä. 

– Hyvinvointialueiden valmistelijoiden ja tammikuussa valittavien aluevaltuutettujen on varmistettava, että sote-keskuksiin saadaan riittävät psykologiresurssit, korostaa Psykologiliiton varapuheenjohtaja Jari Lipsanen. – Perustason mielenterveystyö ei hoidu vain psykiatrian työntekijöitä jalkauttamalla konsultoimaan, vaan sote-keskusten mielenterveystyöhön tarvitaan erityistä osaamista ja monialaisuutta.

Perustason mielenterveyspalvelut ovat itsenäinen kokonaisuus, jonka keskiössä on mielen terveys, eivät mielen sairaudet, kuten erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa. Mielenterveyttä voivat haastaa esimerkiksi kuormitus työssä, opinnoissa tai ihmissuhteissa tai menetykset ja kriisit. Psykologit hoitavat mielenterveysongelmien lisäksi myös muita elämänkriisejä.

Psykologi varmistaa hoidon vaikuttavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden

Psykologit tekevät sote-keskuksissa laaja-alaista mielenterveystyötä. Mielenterveyspalvelut sote-keskuksessa perustuvat moniammatilliseen tiimiin, jossa on mukana psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Psykologi on tässä tiimissä oikea asiantuntija arvioimaan hoidon tarvetta, tarkoituksenmukaisuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. 

– Sote-uudistuksessa on painotettu näyttöön perustuvan hoidon kehittämistä, muistuttaa Lipsanen. – Psykologin osaamista tarvitaan juuri tutkittuun näyttöön perustuvien hoitomenetelmien kohdentamisen suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Psykologeilla on asiantuntemusta suunnitella vaikuttava ja tarkoituksenmukainen hoito sekä toimiva hoitojärjestelmä perustasolla. Toimiva hoito perustasolla säästää rahaa yhteiskunnalta, kun korjaavia erityispalveluja tarvitaan vähemmän. Psykologit ovat lisäksi tärkeässä roolissa konsultoimassa ja työnohjaamassa muita sote-ammattilaisia. Psykologi tarvitaan muiden mielenterveystyötä tekevien tueksi sote-keskusten arkeen. 

– Psykologien osaamista ja psykologista tietoa on hyödynnettävä systemaattisesti hoidon ja hoitojärjestelmien kehittämisessä ja päätöksenteossa, niin nyt valmisteluvaiheessa kuin hyvinvointialueiden jo ollessa toiminnassa, painottaa Lipsanen.

Aiheeseen liittyvää