Siirry sisältöön

Psykologiliitolta käytännöllinen ohjeistus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen

Suomen Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmä on reagoinut ammattilaisten akuuttiin tarpeeseen. Tarjolla on nyt ensi kertaa laajaa tietoa ja konkreettisia vinkkejä sisältävä ohjeistus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomaavaisesta kohtaamisesta psykologin vastaanottotyössä. Ohjeistus on hyödyllinen tietopaketti myös kaikille muille ihmisten parissa työskenteleville.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluu laaja joukko ihmisiä. Vähemmistökysymykset ovat entistä näkyvämpi teema yhteiskunnallisessa keskustelussa, mediassa ja eri aloja edustavien ammattilaisten vastaanotoilla. Lisäksi sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden potilasmäärät ovat lisääntyneet selkeästi viime vuosina, ja useita lakimuutoksia on tehty tai ne ovat valmisteilla. Tästä huolimatta useissa sosiaali- ja terveysalan perus- ja jatkokoulutuksissa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemoja ei käsitellä laisinkaan tai vain vähän sivuten, muusta sisällöstä erillisenä aihealueena.

Vähemmistöryhmien kohtaamiseen liittyy useita kenttätyössä huomioitavia erityispiirteitä, ja monilla ammattilaisilla on halua ja tarvetta opetella kohtaamaan vähemmistön edustajia mahdollisimman sensitiivisesti. Suomen Psykologiliiton julkaisema ohjeistus on ensimmäinen selkeä käytännön opas psykologien käyttöön, ja se on avuksi myös muille ihmisten parissa työskenteleville. Se antaa tietoa sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymisestä, opastaa havaitsemaan omia ennakkoluuloja, auttaa pohtimaan omaa kielenkäyttöä, selventää alan sanastoa ja antaa käytännöllisiä vinkkejä arjen työtilanteisiin. 

– Toivomme, että uusi opas voi olla apuna arjen työssä – se ei halua opettaa, vaatia eikä tuomita, vaan päinvastoin auttaa työssä. Tavoitteena on ohjata ihmisten kanssa työskenteleviä ottamaan asioita puheeksi huomaavaisella tavalla ja tunnistamaan omia ennakkokäsityksiään, kuvaa oppaan kirjoittamistyöhön osallistunut psykologi Laura Blomqvist.

Suomen Psykologiliiton ohjeistus on kirjoitettu ammattilaisille perustiedon lähteeksi, konkreettisen työn tueksi ja normitietoisuuden lisäämiseksi. Ohjeistuksessa käsitellään myös vähemmistöstressiä, psykologin ammatillista itsereflektiota, turvallisemman tilan luomista, sukupuolenkorjausprosessia sekä erilaisia suhdemuotoja.

Tutustu oppaaseen täällä (pdf)