Siirry sisältöön

Psykologiliiton lausunnot seksuaalirikoslain uudistamisesta ja rikoslain muuttamisesta korostavat sukupuolen ja seksuaalisuuden kokemuksen moninaisuutta

Psykologiliitto antoi syyskuussa lausunnot seksuaalirikoslain uudistamisesta ja rikoslain muuttamisesta. Psykologiliiton Oikeuspsykologian ammatillinen työryhmä oli merkittävässä roolissa lausuntojen muotoilussa. Molemmissa esityksissä käsiteltiin sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, joten Psykologiliiton lausuntoja oli asiantuntijana työstämässä myös Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden ammatillinen työryhmä.

Seksuaalirikoslain uudistuksessa ehdotetaan, että raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistöksi säädettäisiin vapaaehtoisuuden puute. Psykologiliitto kannatti lausunnossaan uudistusta, koska se tukee seksuaalista ja kehollista itsemääräämisoikeutta. 

– Kokonaisuudessaan lakiehdotuksessa esitetyt muutokset vievät lainsäädäntöä suuntaan, joka vastaa paremmin nykyhetken ymmärrystä seksuaalirikoksista, summaa Oikeuspsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja Hanna Lahtinen.  – Vapaaehtoisuuden puute tunnusmerkistötekijänä on selvästi aiempaa paremmin linjassa käyttäytymistieteellisen tutkimustiedon kanssa, sillä seksuaalirikoksen kohteeksi joutuvilla ei aina ilmene vastustelukäyttäytymistä. Esimerkiksi on tyypillistä, että rikoksen tapahtumahetkellä vastustelun sijaan voimakas stressitila ja pelko aiheuttavat uhrin lamaantumista.

Seksuaalirikoslain uudessa lakiluonnoksessa myös laajennettiin ”sukupuoliyhteyden” määritelmää tavalla, joka huomioi paremmin seksuaalisen suuntautumisen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ylipäänsä.

– Sukupuoliyhteyden määritelmän laajentaminen erittäin tärkeänä uudistus, Lahtinen korostaa. – Näin juridinen määritelmä vastaa ihmisten ymmärrystä sukupuoliyhteydestä. Laajennus on merkityksellinen myös siitä syystä, että se parantaa miespuolisten seksuaalirikosten uhrien asemaa ja on täten askel kohti sukupuolineutraalimpaa seksuaalirikoslainsäädäntöä.

Rikoslain uudistuksessa ehdotetaan sukupuolen lisäämistä rikoksesta määritettävän rangaistuksen koventamisperusteisiin. Lakiuudistuksella pyrittäisiin tunnistamaan paremmin tilanteet, joissa uhri on valikoitunut sukupuolensa perusteella rikoksen kohteeksi ja näin huomioimaan rangaistuksissa rikoksen yhteys laaja-alaisempaan syrjintään tai rikokseen liittyvä mahdollinen vihamotiivi. 

Psykologiliitto kannattaa lausunnossaan sukupuolen liittämistä rikoksesta määrättävän rangaistuksen koventamisperusteisiin luonnoksen esittämissä rikostyypeissä. Sukupuoli ja sen moninaisuus esitetään luonnoksessa ja sen taustadokumenteissa kuitenkin sekavasti ja puutteellisesti. Teksteissä sukupuolesta puhutaan pääosin kaksijakoisena, eli ainoastaan miehinä ja naisina, mikä jättää muut sukupuolet huomiotta.

– Vaikka käytännössä sukupuolen moninaisuus tulisikin huomioiduksi nykyisessä oikeuskäytännössä, on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta ongelmallista käsitellä laissa sukupuolta kahtiajakoisena, toteaa Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden ammatillisen työryhmän puheenjohtaja Niia Virtanen – Ehdotimme työryhmänä, että lakiuudistusta tehdessä noudatettaisiin tasa-arvolain muotoilua ja lisättäisiin vaikuttimiin sukupuolen lisäksi sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Lain valmistelussa tulisi hyödyntää enemmän tietoa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä ja rikoksista.

Aiheeseen liittyvää