Siirry sisältöön

Psykologiliitto kannustaa etäyhteyden käyttöön

Koronapandemian aikanakin on tärkeää tarjota kansalaisille tarpeellisia mielenterveyspalveluita ja muuta psykologin palvelua. Olennaista on asiakkuuksien ja potilassuhteiden jatkuminen myös poikkeustilanteessa sekä mahdollisuus hakea apua ja aloittaa asiakkuus tai potilassuhde. Poikkeusolot lisäävät tarvetta mielenterveyspalveluille.

Psykologiliitto kannustaa psykologeja käyttämään etäyhteyttä työssään, mikäli se vain suinkin on mahdollista. Ihmisten liikkumisen ja tapaamisten väheneminen hidastaa koronaviruksen leviämistä ja estää terveydenhuollon ylikuormittumista. Kannustamme myös työnantajia hankkimaan tarpeelliset välineet etäyhteyden käyttämistä varten.

Myös psykologin tutkimuksia voi joissain tapauksissa tai osittain toteuttaa etäyhteyden välityksellä (esimerkiksi haastattelut ja kyselyt). Testimenetelmiä ei yleensä ole mahdollista käyttää etäyhteyden avulla. Psykologiliitto suositteleekin, että vastaanotolla tehtävät psykologin tutkimukset siirretään ajankohtaan, jolloin vastaanottotapaamiset eivät enää ole terveysriski. Tämän ei tule estää tai viivästyttää tarpeellisen avun ja palvelun saamista esimerkiksi erikoissairaanhoidon lähetteen tai oppimisen tuen osalta. Psykologin tutkimukset tulee toteuttaa vastaanotolla vain, jos ne ovat ehdottoman välttämättömät.

Työterveyslaitoksen toimintaohje työterveyshuolloille 18.3.2020 käsitteli koronaviruksen suhteen toimimista suppeasti vain somaattisen terveydenhuollon kannalta. Lisää ohjeistusta on luvassa lähipäivinä. Psykologiliitto muistuttaa, että työterveyspsykologien antama yksilöllinen neuvonta ja ohjaus (TANO) on hyväksyttyä ja mahdollista toteuttaa etäyhteydellä. Koronavirusaikana psyykkisen tuen määrää ei ole missään nimessä syytä vähentää vaan pitää ennallaan tai lisätä. Työnantajan tehtävä on tarjota tarpeelliset työvälineet ja ohjelmistot, jotta työtä voi tehdä etäyhteyden kautta joko työpaikalta tai etätyönä.

Kela suosittaa (20.3.2020) läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista. Katso Kelan ohje kuntoutuksesta.

THL on ohjeistanut 19.3.2020, että äitiys- ja lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin toimintaa jatketaan normaalisti niin pitkään kuin olosuhteet ja henkilöstöresurssit sen mahdollistavat. Katso THL:n ohje.

Psykologiliiton jäsen: Katso liiton ohjeet etäteknologiasta ja ohje etäyhteysvälineistä.