Siirry sisältöön

Psykologiliitto otti kantaa psykiatrian yhtenäisen hoidon perusteisiin

Psykologiliitto on laatinut lausunnot luonnoksista aikuispsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian yhtenäisen hoidon perusteiksi.

Liiton mukaan on hyvä, että psykiatristen oireiden vakavuutta ja hoidon tarvetta arvioidaan yhtenäisillä kriteereillä. On kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka hoidon arvioinnin tekee. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus ja koulutus tehtävään.

Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää enemmän huomiota peruspalvelujen toimivuuteen ja resursointiin.

– Mikäli perusterveydenhuolto toteutetaan siten, että mielenterveyspalvelut ovat saatavilla osana perusterveydenhuoltoa valtakunnallisesti yhdenmukaisella tavalla esimerkiksi sijoittamalla psykologeja tuleviin sote‐keskuksiin, voidaan varmistua palveluiden saatavuuden yhdenvertaisuudesta, lausunnossa todetaan.

Lue lausunnot: