Siirry sisältöön

Psykologiliitto tapasi Valviran edustajia Soteri-rekisteriin liittyvissä kysymyksissä

Psykologiliitto tapasi yhdessä muiden Akavan sote-liittojen kanssa Valviran edustajia perjantaina 5.4. Tapaamisessa käytiin läpi Soteri-rekisterin ajankohtaista tilannetta sekä liittoihin tulleita kysymyksiä rekisteröinteihin liittyen.

Moniin kysymyksiin ja epäselvyyksiin, joita on tähän mennessä ilmennyt, saatiin vastauksia, ja siltä pohjalta varmasti pian myös liitosta päästään lisää ohjeita julkaisemaan. Soteri-rekisteriin tehdään parhaillaan muutoksia, jotka selkiyttävät erityisesti uusien hakemusten rekisteröintiä. Myös ohjeistuksia on lisätty runsaasti Valviran sivuille, ja niitä on tulossa koko ajan lisää.

Vanhat yrittäjät voivat jatkaa toimintaansa normaalisti

Valvira korosti, että jos toimintaan, jota aiemmin on saanut tehdä luvanvaraisesti, ei ole tullut muutoksia, voi toimintaa jatkaa ilman, että tarvitsee Soteri-rekisteriin kirjautua. Omia tietojaan ei ole myöskään juuri nyt velvollisuutta tarkistaa, seuraava lain vaatima tarkistusaika tulee olemaan 31.3.2025 mennessä. Soteri-rekisterissä on vanhojen yrittäjien osalta jonkin verran virheitä tietojen siirrossa. Erityisesti YTJ:stä tiedot eivät ole siirtyneet täysin oikein. On viranomaisen vastuulla korjata nämä tiedot, ja yrittäjiltä toivotaan nyt hieman kärsivällisyyttä niiden suhteen. Muilta osin Valverista Soteriin tietojen siirrossa on noudatettu kaikkien yrittäjien osalta samaa logiikkaa. Sen mukaisesti entiset toimipaikat on muutettu palvelupisteiksi. Palveluyksiköksi on rekisterissä olleista tiedoista ja yritysmuodosta riippuen voinut tulla esimerkiksi yksikkö, jossa tekee alihankintaa, mutta palveluyksikkönä voi olla myös oman toiminimen tiedot. Jatkavien yrittäjien kannattaa huomioida, että jos näitä palveluyksikkö- tai palvelupistetietoja haluaa muuttaa, ovat muutokset maksullisia.

Uusille yrittäjille suositellaan yksinkertaista rakennetta

Liitosta on suositeltu, että uudet yrittäjät tekisivät rekisteröinnin mahdollisimman yksinkertaisella rakenteella, ja tätä Valvirakin kannattaa. Tällöin palveluntuottajaksi yrittäjän tmi tai oy, ja palveluyksiköksi myös käytännössä samat yrityksen tiedot, ja vastuuhenkilönä palveluyksikössä toimii yrittäjä itse. Palveluyksikön alla voi sitten olla useampia palvelupisteitä. Esimerkiksi jos toimii alihankkijana terveyspalveluyrityksen tiloissa, merkitään palvelupisteiksi ne toimipisteet, joissa säännöllisesti työskentelee. Sen lisäksi voi olla myös oma toimitila, tai voi vaikkapa työskennellä monissa eri tiloissa, jolloin yhtä, säännöllistä palvelupistettä ei ole. Tällä hetkellä Soterista puuttuu aiemmin Valverissa ollut mahdollisuus työskennellä ns. toimitilattomana, ”Asiakkaan tiloissa”, mutta se on tulossa rekisteriin. Siihen saakka voi käyttää esimerkiksi merkintää ”Potilaan kotona”.

Suunnitelmat ovat edellytys omavalvonnalle

Valvira korostaa, että uusi valvontalaki lähtee omavalvonnan tehostumisesta ja viranomaisvalvonnan ja tarkastusten vähenemisestä. Tarkoitus on siis keventää byrokratiaa. Jotta omavalvonta voi toteutua lain edellyttämällä tavalla, tulee yrityksen/palveluntuottajan kuitenkin todentaa erilaisilla suunnitelmilla, että nämä asiat on huomioitu. Tärkeimmät suunnitelmat ovat toimintasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma, jotka uusille palveluntuottajille ovat pakollisia, ja toimintasuunnitelma tulee myös liittää rekisteröintihakemuksen liitteeksi. Toimintasuunnitelmassa yrittäjä kuvaa, mitä toimintaa yritys pyörittää, kenelle se on kohdennettu, ja millä resursseilla sitä tehdään. Yrittäjän on tärkeä huomioida, että toimintasuunnitelman ja muun Soteri-rekisteriin syötetyn tiedon tulee olla yhteneväistä. Jos siis toimintasuunnitelmassaan on kertonut, että yritys tarjoaa psykoterapiapalveluita lapsille ja nuorille, on myös palvelualana oltava psykoterapia, ja palvelun antajalla vaadittava koulutus ko. palveluun.

Liitto on kokoamassa mallipohjia vaadittavista suunnitelmista, ja tarkentamassa niiden tarkoitusta ohjeistuksissaan.

Soteri-rekisteri kehittyy jatkuvasti

Valvirassa työskennellään tiiviisti sen eteen, että myös ruuhkan seurauksena syntyneitä ongelmia saataisiin ratkottua. Kaikessa on kuitenkin huomioitavat taustalla oleva lainsäädäntö, joka on nyt pysyvästi muuttanut tiettyjä velvoitteita. Saimme keskustelussa kuitenkin tuotua esille käytännön kentältä esimerkkejä ja tilanteita, joihin rekisteri vähän huonosti taipuu, tai joissa jopa potilasturvallisuus voi vaarantua. Esimerkiksi vastaan voi tulla tilanne, jossa yrittäjä joutuu äkisti vaihtamaan toimitilaansa itsestä riippumattomista syistä, mutta potilasvastaanoton olisi pyörittävä mahdollisimman katkeamattomasti. Potilaiden kannalta on mahdotonta jäädä odottelemaan viikkokausiksi uuden palvelupisteen rekisteröintihakemuksen käsittelyä. Valvirassa ollaan tietoisia siitä, että juridisesti kestävä ratkaisu tämänkaltaisiin tilanteisiin täytyy löytää hyvinkin pian, ja asia on sielläkin työn alla. Tiivis vuoropuhelu liittojen ja Valviran kanssa jatkuu, ja liittoihin tulleisiin kysymyksiin luvattiin myös jatkossa vastauksia tapaamisissa.