Siirry sisältöön

Psykologiliitto tukee Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi

Suomen Psykologiliiton hallitus päätti kokouksessaan 11.11. antaa tukensa Maria Löfgrenille Akavan puheenjohtajavaalissa.

Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen. Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen arvostaa sitä, että vaalisyksy on ollut avoin ja aidosti keskusteleva. Psykologiliiton hallitus on haastatellut ehdokkaita aiemmin syksyllä ja halusi tehdä valintansa perusteellisen harkinnan jälkeen.

– Molempien ehdokkaiden ansiot ja vahvuudet tunnistettiin. Uskomme Löfgrenin parhaalla tavalla kykenevän johtamaan keskusjärjestöä tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä, Lipsanen sanoo.

Löfgren on painottanut omina vahvuusalueinaan avoimuutta ja työmarkkina-asiantuntijuutta. Hän on myös esittänyt, että Akavan sisällä on uskallettava ravistella rakenteita ja edistää keskustelua siitä, millaisilla arvovalinnoilla varmistetaan hyvän elämän edellytykset, talouskasvu ja kestävä kehitys.

– Akavalle on tärkeää saada puheenjohtaja, joka pystyy parhaalla tavalla edistämään akateemisten jäsentensä etuja ja joka kykenee johtamaan keskusjärjestöämme niin, että se katsoo jo eteenpäin tulevaisuuden tarpeisiin. Valinnassa vaikuttivat Löfgrenin vankka työmarkkinaosaaminen, sote-sektorin tunteminen ja osoitettu yhteistyökyky yli sektorirajojen. Uskomme, että hän myös ymmärtää psykologian alan työntekijöiden työn merkityksen yhteiskunnassa ja erityisesti mielenterveysongelmien hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.

Lipsanen muistuttaa myös, että työelämän painopiste on muuttunut entistä vahvemmin psyykkisesti vaativan asiantuntijatyön suuntaan. 

– Tämä on huomioitava työelämän lainsäädäntöä kehitettäessä sekä pohdittaessa mielenterveyspalveluja kokonaisuutena ja psykologien roolia näiden palvelujen toteuttajana.

Akavan jäsenjärjestöt valitsevat puheenjohtajan Akavan liittokokouksessa 14.11.2022. Puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi ja jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.