Siirry sisältöön

Psykologiliitto tukee Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloitetta

Suomen Psykologiliitto tukee Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloitetta. Kyseessä on toimenpidealoite, joka vaatii eduskuntaa ryhtymään toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollosta annettavan lain säätämiseksi. Tavoitteena on turvata psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdenvertaisesti kaikille korkeakouluopiskelijoille opiskelupaikasta riippumatta.

Nykytilanteessa korkeakouluopiskelijat eivät ole lakisääteisen opiskeluhuollon piirissä. Kukin korkeakoulu järjestää opiskeluhuollolliset palvelut, kuten opintopsykologi- ja kuraattoripalvelut, itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluja ei ohjata eikä koordinoida valtakunnallisesti. Näin ollen korkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa sen mukaan, missä opiskelevat.

– Yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän opiskeluhuollon tarve ei pääty siirryttäessä toiselta asteelta korkeakouluun. Sen lisäksi, että opiskelijat pohtivat paljon tulevaa työuraa ja työelämään siirtymistä, he keskustelevat opiskelupsykologin kanssa esimerkiksi opiskelutaidoista ja uupumisesta, kertoo Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen

Opiskeluyhteisöissä saatava matalan kynnyksen tuki opiskelun ja jaksamisen haasteisiin on todella tarpeen, sillä merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista kokee näissä vaikeuksia. Psyykkisiä vaikeuksia kuten jatkuvaa ylirasitusta, tehtäviin keskittymisen vaikeuksia ja runsasta stressiä koki lähes joka kolmas opiskelija jo vuonna 2016 YTHS:n Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa. THL:n vuonna 2021 tekemästä Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus osoitti, että koronapandemia poikkeusoloineen lisäsi opiskelijoiden psyykkistä kuormittuneisuutta siten, että nyt joka kolmas on niin kuormittunut, että tarvitsisi tilanteeseen mielenterveysapua. 

– Opiskeluaika on haastavaa. Se sijoittuu usein nuoren aikuisen ikävaiheeseen, jolloin tapahtuu kehityksellisestikin paljon asioita. Kun jonot mielenterveyspalveluihin ovat jatkuvasti kasvaneet, on selvää, että opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen työhön on pakko panostaa myös korkeakouluissa, Lipsanen summaa.

Opiskeluhuolto kaikille -aloite löytyy kansalaisaloite.fi -palvelusta