Siirry sisältöön

Psykologiliitto tutki: Sote-kentän linjaukset hämmentävät, psykologeilla jopa etätyökieltoja

Psykologien asiantuntijuus on poikkeusoloissa kysyttyä, mutta kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät psykologit joutuvat paikoin kohtuuttomiin tilanteisiin kirjavien ohjeistusten vuoksi. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa Psykologiliitto kysyi jäsentensä kokemuksia poikkeusajan työskentelystä.

– Koronakriisi on tehnyt näkyväksi sen sote-kentän perusongelman, että terveydenhuollon eri tasot toimivat toisistaan irrallaan. Tutkimustuloksemme kertovat, ettei sote-ohjeistusten kokonaisuus ole poikkeusoloissa kenenkään käsissä, toteaa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Päättäjien on Ahtolan mukaan herättävä miettimään tulevan sote-ratkaisun vastuukysymyksiä myös tästä näkökulmasta. Ristiriitaisten ohjeiden tulkitseminen ei voi olla työntekijöiden vastuulla. Sote-alan kirjavat linjaukset ja käytännöt myös asettavat osan psykologeista kohtuuttomiin tilanteisiin. Monilla työpaikoilla esimerkiksi asiakkaiden tapaaminen ohjeistetaan hoidettavaksi ensisijaisesti vastaanottokäynteinä, toisin kuin valtiovalta on linjannut.

– Kun yhteiskuntaa aletaan nyt pikkuhiljaa avata, jätetäänkö työntekijät edelleen vain selviytymään ja toivotaan parasta? Me vaadimme työntekijöille hyvää työn johtamista asiallisissa työoloissa, tarpeellisia työvälineitä ja asiantuntija-asemaa työyhteisössä, Ahtola sanoo.

Vaikka esimerkiksi sairaanhoitopiirien ohjeistukset ovat vaikuttaneet sinänsä selkeiltä, ne ovat saattaneet olla ristiriidassa paitsi valtioneuvoston myös kunnan tai työpaikan linjausten kanssa.

– Selkeät ohjeet ovat tarpeen sekä töiden sujumisen että asiakkaiden oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Tärkeitä ovat myös tietoturvasyyt: jos tietoturva ei ole kunnossa, psykologi ei voi työskennellä etäyhteyksillä. Myöskään etätyö ei aina onnistu.

Ahtola yllättyi siitä tutkimustuloksesta, että moni psykologi on joutunut työskentelemään vasten tahtoaan lähikontaktissa asiakkaiden kanssa. Työnantaja ei tarjoa etäyhteyteen tarvittavaa tekniikkaa yli viidesosalle tutkimukseen vastanneista kunta-alan psykologeista. Läheskään kaikki eivät myöskään ole saaneet työnantajaltaan kunnollisia etätyöohjeita.

– Jopa 13 prosenttia tutkimukseemme vastanneista psykologeista kertoo, että työnantaja ei salli etätöiden tekemistä. Poikkeusoloissa tämä on erityisen huolestuttavaa. Eri asia on, että kaikkiin psykologin tehtäviin etätyö ei sovellu, Ahtola toteaa.

Moni psykologi kokee terveytensä ja asiakkaansa terveyden uhatuksi, kun etätapaamisten sijasta on tavattava kasvokkain. Kaikille työnantaja ei myöskään tarjoa riittäviä suojaimia.

Suomen Psykologiliitto toteutti viime viikolla poikkeusajan työskentelyyn liittyvän tutkimuksen jäsenilleen. Heitä työskentelee kunnissa, valtiolla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja ammatinharjoittajina. Kysely lähetettiin 5 665 palkansaaja- ja yrittäjäjäsenelle. Palkansaajien vastausprosentti oli 30,7, päätoimisten yrittäjien 31,6 ja sivutoimisten yrittäjien 16,2.