Siirry sisältöön

Erikoispsykologikoulutuksen voi suorittaa kuudessa yliopistossa: Helsingissä, Turussa, Åbo-akademissa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Se on laajuudeltaan 70 op ja on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa vuodessa työn ohessa. Erikoispsykologikoulutuksen järjestää yliopistoverkosto Psykonet. Koulutus mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen, erityisaloille profiloitumisen ja työnantajan tarpeisiin vastaamisen.

Erikoispsykologikoulutuksen voi käydä kuudelta eri alalta, jotka ovat neuropsykologia, kliininen mielenterveyspsykologia, lapset ja nuoret, terveyspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia sekä psykoterapia.

Erikoispsykologikoulutus oli aiemmin tieteellinen jatkokoulutus, joka tuotti psykologian lisensiaatin tutkinnon. Vuoden 2016 erikoistumiskoulutusuudistuksen myötä koulutus muuttui uusimuotoiseksi ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.