Siirry sisältöön

Psykologiaa voi opiskella pääaineena seitsemässä yliopistossa Suomessa. Ala on yksi suosituimmista!

Psykologian maisteriksi voi opiskella Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun yksikössä. Syksyllä 2021 myös Oulun yliopisto aloitti psykologian perus- ja jatkotutkinto-opetuksen.

Psykologin tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä (kandidaatti, PsK, 180 op + maisteri, PsM, 150 op) ja ohjeellinen suoritusaika 5,5 vuotta. Tutkintoon sisältyy pakollinen viiden kuukauden harjoittelujakso.

Aloituspaikkoja on noin 400, joista ruotsinkielisiä 20. Psykologia on suosittu koulutusala ja tällä hetkellä eräs vaikeimmista aloista päästä sisälle; yliopistosta riippuen noin 1,2 %–4,5 % kaikista hakijoista saa opiskelupaikan.

Psykologi on suojattu ammattinimike

Psykologina voi toimia vain, kun on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon psykologiasta sekä saanut Valviralta laillistuksen. Psykologi on suojattu ammattinimike (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5§). Vain laillistettu psykologi voi käyttää psykologi -nimikettä ja psykologisia arviointi- ja tutkimusmenetelmiä.

Psykologi on asiantuntija-ammatti

Psykologit ovat mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin ja ihmismielen toiminnan sekä ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisen asiantuntijoita, joiden osaaminen on keskeistä suomalaisten terveyden edistämisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta. Psykologin asiantuntijuudessa näkyvät tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, kehityksen ja käyttäytymisen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista ihmisten välisistä suhteista yhdistettynä kliiniseen kokemukseen. Psykologi osaa tutkia, seuloa sekä tarkkailla. Hän tietää, mitä havainnot merkitsevät.

Psykologin peruskoulutus antaa valmiudet toimia monenlaisissa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä tehtävissä. Psykologeja tulee hyödyntää yhteiskunnallisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä yhtä lailla kuin heidän käyttäytymisen ja tunne-elämän osaamistaan.
Psykologit hakeutuvat usein myös erilaisiin täydennyskoulutuksiin. Niistä tavallisimpia ovat psykoterapeutin tai erikoispsykologin koulutukset, mutta myös monenlaiset muut jatko- ja täydennyskoulutukset ovat yleisiä.

Linkit:

Muista:

Psykologiaa tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä, ei pelkästään sosiaali- tai terveydenhuollossa. Psykologian asiantuntemusta voi ja tulisi hyödyntää yhteiskunnan kaikilla tasoilla, palveluissa ja päätöksenteossa.