Siirry sisältöön

Psykologin koulutus on hyvin soveltuva pohjakoulutus psykoterapeutin jatkokoulutukseen. Psykologi-psykoterapeutteja on Suomessa tällä hetkellä n. 2300 kpl.

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttava psykoterapeutin ammattiin johtava koulutus on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (2§). Ammattinimike on nimikesuojattu lailla; sitä saavat käyttää ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet ja Valviran hyväksymät henkilöt.

Psykoterapeuttikoulutusta järjestävät yliopistot

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena. Psykoterapeuttikoulutusten järjestäjinä toimivat yliopistot, joissa järjestetään psykologian ja/tai psykiatrian koulutusta. Valtaosa opetuksesta hankitaan ulkopuolisina koulutuspalveluina eri kouluttajaorganisaatioilta. Eri psykoterapiasuuntauksilla on omat koulutuksensa. Suuntaukset pohjautuvat eri teorioihin ihmismielen toiminnasta ja niissä on erilaisia käytännön painotuksia. Perinteisemmät suuntaukset ovat ennättäneet sisäisestikin jakautua eri koulukuntiin ja terapiamuotoihin.

Koulutukset ovat yleensä noin kolmevuotisia riippuen psykoterapiasuuntauksesta. Koulutus sisältää teoreettiset ja kliiniset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian. Psykoterapeutti voi käydä lisäksi 2-3 -vuotisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syventää osaamista ja antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina.

Voit opiskella psykoterapeutiksi seuraavissa yliopistoissa:

Etsitkö psykoterapeuttia?

Psykologiliiton Psykologihaun kautta voit löytää psykologi-psykoterapeutin.