Siirry sisältöön

Psykologiopiskelijoiden harjoittelu on palkallinen – palkoissa isojakin eroja

Psykologiliitto selvitti harjoittelun ja muun opiskeluaikana tehdyn työn palkkaa. Kaikkien vastanneiden harjoittelu oli palkallista, eli kukaan ei tehnyt harjoittelua korvauksetta. Vastaajista 83 prosenttia oli myös työskennellyt opiskeluaikana. Työskennelleistä vastaajista peräti 61 prosenttia pystyi hyödyntämään töissä psykologian opintojaan.

Psykologiliitto kartoitti psykologian pääaineopiskelijoilta kyselytutkimuksella opiskelijoiden harjoittelupalkkoja sekä muuta opintojen aikaista työskentelyä ja siitä saatua palkkaa tai palkkioita. Kyselyyn vastasi 240 opiskelijaa. Vastauksia saatiin kaikista Suomen yliopistoista, joissa psykologiaa on mahdollista opiskella pääaineena.

Vastaajista 59 prosenttia oli ollut harjoittelussa tai oli aloittamassa sitä pian. Kaikkien vastaajien harjoittelu oli kokonaan palkallista, eli kukaan ei tehnyt harjoittelua palkatta. Suurinta harjoittelupalkkaa psykologiopiskelijoille maksettiin yksityisellä sektorilla. Harjoittelupalkka oli puolestaan pienin yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa harjoitteluaan suorittaneilla. Suurimmillaan ero harjoittelupalkoissa oli jopa 2200 euroa.

Vastanneet opiskelijat tunsivat Psykologiliiton harjoittelupalkkasuositukset hyvin; jopa 97 prosenttia vastanneista kertoi tuntevansa suositukset.  Psykologiliiton palkkasuositus harjoittelijalle on 2/3 kyseisessä työpaikassa vastavalmistuneelle psykologille maksettavasta aloituspalkasta, joka vaihtelee työnantajan ja sovellusalan mukaan. Kaikilla harjoittelijoiden työpaikoilla ei suosituspalkkoihin kuitenkaan ylletä ja opiskelijat myös kokivat, ettei harjoittelupalkasta neuvotteleminen ollut mahdollista. 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tarvittaessa voisi ja osaisi pyytää Psykologiliitosta apua.

Harjoittelussa olleista tai sen aloittavista 66 prosenttia ilmoitti, että heidän työnantajansa sai yliopiston myöntämää harjoittelutukea. Vastaajista 20 prosenttia ilmoitti, että työnantaja ei saanut harjoittelutukea. 14 prosenttia ei osannut sanoa.

Vastaajista 83 prosenttia oli tehnyt opiskeluaikanaan töitä ja saanut palkkaa tai palkkioita. Näistä vastaajista 61 prosenttia oli tehnyt töitä, joissa joko edellytettiin psykologian opintoja tai niitä pystyi hyödyntämään. Vastaajat olivat työskennelleet hyvin monipuolisissa työtehtävissä ja työnantajat olivat ottaneet innolla psykologian opiskelijan töihin. Esimerkkejä työtehtävistä olivat urheiluvalmentaja, leiriohjaaja ja HR-koordinaattori. Vastaajat myös toivat esiin, että psykologian opiskelijat ovat kerryttäneet opintojensa aikana valtavan määrän monipuolista tietoa, jota voi hyödyntää eri työtehtävissä.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista täällä (vain jäsenille)