Siirry sisältöön

Psykologit avainasemassa vaikuttavien menetelmien käyttöönotossa

Psykologit kohtaavat usein työssään myös samanaikaisia päihdehäiriöitä, joten he ovat avainasemassa vaikuttavien menetelmien tunnetuksi tekemisessä. On tärkeää, että psykologit osallistuvat myös uudelleen organisoitavan sote-toiminnan suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) antaa suosituksia siitä, mitkä hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Uusin lokakuussa julkaistu suositus koskee huumeriippuvuuksien psykososiaalisia hoitoja. 

Palkon suositus kehottaa palvelunjärjestäjiä huolehtimaan siitä, että palveluvalikoimaan kuuluvia menetelmiä käytetään niille potilasryhmille, joille kyseisestä menetelmästä on riittävä vaikuttavuusnäyttö. Hoidon sisältö tulee samalla kirjata potilasasiakirjoihin. 

– Palkon suositukset eivät kilpaile käypähoitosuositusten kanssa, vaan täydentävät niitä, kertovat nyt julkaistun suosituksen valmistelussa mukana olleet kliinisen psykologian professori Kirsi Honkalampi Itä-Suomen yliopistosta ja neuropsykologi Pekka Rapeli HUS riippuvuuspsykiatriasta. 

2018 Palko antoi suosituksen psykoterapioista ja psykososiaalisista kuntoutusmenetelmistä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa ja 2020 alkoholiriippuvuuden psykososiaalisista hoidoista. Huumeriippuvuutta koskevan suosituksen valmistelussa Palko kävi läpi lukuisia huumeriippuvuuksien psykososiaalisten hoitojen näytönastekatsauksia. 

Katsausten ja laajan keskustelun perusteella päädyttiin suosittamaan seuraavia menetelmiä yleisesti käytettäväksi: motivoiva haastattelu useine muunnoksineen, riippuvuuksiin sovelletut kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat, pariterapia muun hoidon lisänä, palkkiohoito muun hoidon lisänä, yhteisövahvistusohjelma, yhteisövahvistusohjelma ja siihen liitetty perheohjaus sekä 12 askeleen hoito-ohjelma.  

Samanaikaisten muiden psykiatristen häiriöiden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuushäiriön ja päihdehäiriön hoidossa sekä integroitu kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoito kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja päihdehäiriön hoidossa. Jos käytettävissä ei ole samanaikaisen päihde- ja mielenterveyshäiriön hoitoon ja kuntoutukseen vaikuttavaksi osoitettua psykososiaalista menetelmää, käytetään riippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen pääasiallisen päihteen tai iän perusteella (nuoret vs. aikuiset) vaikuttavaksi katsottuja menetelmiä. 

Rapeli ja Honkalampi toteavat, että psykologit ovat avainasemassa vaikuttaviksi todettujen psykososiaalisten menetelmien saamiseksi laajasti käyttöön. 

– Koska kaikki kliinistä mielenterveystyötä tekevät psykologit kohtaavat myös samanaikaisia päihdehäiriöitä, niin toivomme, että he lukevat näistä suosituksista ainakin tiivistelmät ja osallistuvat Sote-uudistuksen vuoksi uudelleen organisoitavan toiminnan suunnitteluun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskustelua siitä, millaisilla koulutuksilla ja työnohjauksilla menetelmien käyttö saadaan laadukkaaksi. Myös suositusten huomioiminen psykologien perus- ja jatkokoulutuksissa on tärkeää.

Lue suositukset