Siirry sisältöön

atr, työryhmä, kysely, korona

Psykologit kaipaavat koulutusta

Psykologiliitto kysyi toukokuussa ammatillisten työryhmien näkemyksiä koronapandemian tuottamista toimintatarpeista. Etäteknologiasuositus tuli oikeaan aikaan, ja kriisiwebinaareja on hyödynnetty. Psykologit toivoivat jatkossakin koulutusta ja muistuttivat psykologisen tutkimustiedon hyödyntämisen tärkeydestä erityisesti varhaiskasvatuksen, koululaisten ja nuorten palveluissa.

Psykologiliitto esitti 22 ammatilliselle työryhmälle (atr) toukokuussa 2020 kolme koronapandemiaan liittyvää kysymystä: mitkä ovat keskeiset kipukohdat, mitä tavoitteita priorisoisitte ja mitä tarvittaisiin, että päästäisiin eteenpäin? 

Vastauksista käy ilmi, että Liiton toivotaan jatkavan koronakriisin aikaista relevanttia tiedotus- ja koulutustoimintaa jäsenistölle. Erityisesti koettiin tarvetta tiedottaa kriisin aikana hyväksi koetuista käytännöistä, edistää sovellusaloittain tarpeellista koulutustarjontaa mm. hyvistä käytännöistä ja etäteknologian käytöstä sekä jatkaa monialaista yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Psykologiliiton maaliskuussa julkaisema Suositus etäteknologian käytöstä psykologipalveluissa tuli heti hyötykäyttöön, ja sen myötä siirtyminen psykologipalveluissa etäteknologian käyttöön nopeutui. 

Liitto jatkaa työtä jäsenten hyväksi

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola pitää saatuja tuloksia odotettuina. 

– Tulosten näkökulmasta olemme Psykologiliitossa tehneet ja tekemässä oikeita asioita sekä suhteessa jäsenistöön että laajemmin yhteiskuntaan nyt, kun korjataan koronakevään jälkiä ja pyritään valmistautumaan syksyn mahdolliseen toiseen aaltoon, Ahtola toteaa. 

Koulutustarve on ilmeinen, mutta siinä on syytä muistaa työnantajan ensisijainen vastuu luoda edellytykset tarvittavalle koulutukselle ja vastata sen kustannuksista.

– Psykologiliiton ensisijainen tehtävä ei ole järjestää koulutusta, eikä meillä ole siihen nykyisellään resursseja. Liittona teemme työtä, jotta psykologit saavat jatkossakin oikea-aikaista ja tarpeeseen suunnattua koulutusta, ja työnantajan vastuulla on huolehtia edellytyksistä koulutuksille. Kuten kriisiwebinaareissa, yhteistyökumppanit ja ammattimaiset koulutuksen järjestäjät, kuten Hogrefe, ovat tässä avainasemassa, Ahtola muistuttaa.

Vastauksissa näkyy myös muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen lisääntynyt tarve työnohjaukseen, joka on tärkeää työssä jaksamisen kannalta kriisiolosuhteissa. 

Vastaajat pohtivat myös, miten työtä voisi hoitaa uudella, erilaisella tavalla koronakriisin mahdollisesti jatkuessa. Kriisiaika on osoittanut, että yhteisöllisyys on vahvistunut, auttamisen keinot lisääntyneet ja uusia tuen muotoja on syntynyt. 

Vastaukset vaikuttamistyön tukena

Vastauksia käytetään myös Psykologiliiton toiminnassa taustamateriaalina. Päättäjiin ja poliitikkoihin suunnattua edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tarvitaan nyt entistäkin enemmän.

– Nyt yhteiskunnassa tarvitaan panostusta mielenterveystaitojen vahvistamiseen, olemassa oleviin palveluihin ohjaamiseen sekä tiedottamiseen näistä palveluista. Tarvitaan myös enemmän keskustelua mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen tavoista arjessa, Annarilla Ahtola sanoo.

– Hienoa, että meillä halutaan aktiivisesti kehittää liiton toimintaa. Saimme vahvistusta sille, että olemme tehneet oikeita asioita, mutta toisaalta vastauksista käy myös ilmi, ettei liiton toimintaa sittenkään vielä tunneta aivan perinpohjaisesti. Psykologiliitto tekee koko ajan valtavasti työtä, joka ei näy ulospäin, ja tästä meidän on syytä kertoa jäsenistöllemme jatkossa vieläkin paremmin. 

Ahtola kehottaakin seuraamaan liiton viestintäkanavia, kuten uutiskirjettä, Facebook-sivua ja sen keskusteluryhmää Psyliforumia, Psykologi-lehteä, digilehteä ja valtakunnanmedian uutisointia, jossa psykologit ja Liitto ovat olleet hyvin esillä.

– Haluan kiittää kaikkia Liiton ammatillisten työryhmien jäseniä kommenteista. Tästä on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä saatujen palautteiden pohjalta, sanoo Ahtola.

Akava avaa 31.8.–16.9.2020 jäsenliittojen jäsenille oman kyselynsä, johon psykologienkin toivotaan vastaavan. Näin saadaan kokonaiskuva akavalaisten tilanteesta pandemian jatkotuen suunnittelun pohjaksi. Psykologiliiton kaikille jäsenille suunnattu kysely tehtiin keväällä 2020, ja jatkokysely on suunnitteilla keväällä 2021.