Siirry sisältöön

Psykonet ja Psykologiliitto selvittävät psykologien tarvetta – saatavuudesta pääsevät nyt kertomaan työnantajat

Suomen Psykologiliitto ja Psykologian koulutusalan yliopistoverkosto Psykonet kartoittavat, miten suuri tarve psykologeille Suomessa on ja miten paljon psykologeja on saatavilla. Psykologien tarvetta ja saatavuutta selvitetään sekä sovellusalakohtaisesti että maantieteellisesti.

Kartoitus toteutetaan kyselyllä, joka lähetetään psykologien esihenkilöstölle, rekrytoijille sekä psykologipalveluja ostaville organisaatioille. Muun muassa kuntatyönantajat pääsevät lisäämään tietämystä siitä, miten psykologien tarve jakautuu eri alueilla ja millaista osaamista psykologeilta kaivataan.

Kartoituksella pyritään myös tuomaan esille psykologien tarpeeseen ja saatavuuteen vaikuttavia taustatekijöitä. Työnantajilla on ensimmäistä kertaa tilaisuus viestiä suoraan alan ammattiliitolle sekä koulutusorganisaatioille käsityksiään esimerkiksi syistä, joiden takia psykologien rekrytointi on haastavaa tai vaihtuvuus organisaation psykologihenkilöstössä on suurta. 

– On välttämätöntä, että psykologin palveluita ja osaamista on käytettävissä joka puolella maatamme, kaikille kansalaisille ja muille sitä tarvitseville. Suomen väestö- ja kuntarakenne sekä kiihtyvä kaupungistuminen ja ihmisten pakkautuminen etelään ovat yhteinen haaste kaikille toimijoille, toteaa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Vastaavan laajuista kartoitusta ei ole aikaisemmin tehty, mutta muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometri sekä Psykologiliiton jäsentutkimukset ovat antaneet osviittaa psykologien tarpeesta ja saatavuudesta. Työnantajien näkemyksiä ei ole aiemmin kartoitettu. Kartoituksen tuottama tieto on merkityksellistä myös koulutusorganisaatioiden kehittämistyössä.

– Tämä kysely tarjoaa työnantajille ainutlaatuisen tilausuuden eritellä ja kuvata tarvettaan. Kyselyn vastaukset toivottavasti antavat tärkeää tietoa siitä, miten koulutuskentän tulisi kehittyä vastatakseen näihin tarpeisiin, kertoo Psykonetin koordinaattori Tanja Sarlin  –Emme halua toimia mututuntumalla, vaan tarpeiden tunnistaminen vaikuttaa siihen, miten psykologien koulutusta suunnitellaan ja järjestetään ja millaiset rahoitusratkaisut toimivat sen järjestämiseksi. 

Kysely lähetetään työnantajille joulukuussa, ja raportti julkaistaan keväällä 2021.