Siirry sisältöön

väitös, saarinen, neurotiede, skitsofrenia, psykoosi, aivot

Psykoosiriski voi näkyä aivojen rakenteessa ja toiminnassa

Aino Saarinen, Oulun yliopisto 25.5.2020

Psykologian tohtori Aino Saarisen neurotieteen alan väitöstutkimuksessa havaittiin, että skitsofreniapotilaiden oireettomilla lähisukulaisilla ilmenee poikkeamia aivojen otsalohkon alueella, joka liittyy itsekontrolliin. Lisäksi psykoosiriskin huomattiin liittyvän aivojen kohonneeseen fysiologiseen vaihteluun, joka saattaa heijastaa sellaista signaalilähdettä, jota ei ole mitattu useimmissa aiemmissa tutkimuksissa.

Is psychosis risk associated with structural or functional abnormalities in the brain?