Siirry sisältöön

Sitova mitoitus opiskeluhuollon henkilöstöstä on tärkeä

Psykologiliitto on tyytyväinen siihen, että opiskeluhuoltoon esitetään sitovaa henkilöstömitoitusta. Laadukkaan opiskeluhuollon takaamiseksi mitoituksen tulisi olla enintään 500 oppilasta tai opiskelijaa yhtä psykologia kohti.

Psykologiliitto kiittää lausunnossaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sitä, että sitovaa henkilöstömitoitusta edistetään. Työntekijäkohtaisen oppilasmäärän sitova mitoitus on pitkään odotettu ja tervetullut muutos, joka vahvistaa opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollon työntekijämäärästä säätäminen lailla on selkeä ja vahva viesti palveluiden järjestämisen tarpeesta.

Lakiluonnoksen mukaan yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen apu ja tuki tulee olla kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Psykologiliitto pitää näitä tavoitteita erittäin kannatettavina. Psykologiliitto muistuttaa myös, että lisääntyvän opiskeluhuollon resurssin tulee kohdentaa koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen, mikä on oppilashuollon toimintakentän ydin.  

Psykologiliitto pitää hyvänä myös sitä, että lakiesityksessä mitoitus on määritelty samaksi kaikilla kouluasteilla. Vaikka oppilashuollollinen työ saattaa olla hyvin erilaista esiopetuksessa, eri luokka-asteilla ja toisen asteen opinnoissa, tarve palveluille ja niiden saatavuudelle on hyvin samanlainen. 

Esityksen henkilöstömitoitukset eivät ole riittävät

Lakiluonnoksen hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyt keinot eivät kuitenkaan ole riittäviä. Psykologien sitovan mitoituksen tulisi olla esitettyä pienempi. 

Psykologiliitto suosittelee, että yhtä psykologia kohti olisi enintään 500 oppilasta tai opiskelijaa. Psykologiliiton suosittelema mitoitus toteutuu jo tällä hetkellä osassa kuntia. Ei siis ole mielekästä säätää mitoitusta, joka toteutuessaan saattaisi heikentää palveluja niillä alueilla, joissa mitoitus on lakiesitystä pienempi jo nyt. 

Sitovassa mitoituksessa on tärkeää huomioida myös psykologin työyksiköiden lukumäärä. Alueilla, joilla on paljon pieniä yksiköitä, esitetyn mitoituksen mukainen oppilasmäärä on liian suuri opiskeluhuoltolain mukaiseen yhteisölliseen hyvinvointityöhön jokaisessa yksikössä. Lisäksi yksi psykologi saattaa työskennellä useamman pienen kunnan alueella, jolloin toiminta-alue on hyvinkin laaja.

Psykologiliitto ei näe perusteita myöskään sille, miksi kuraattorien mitoitus on esityksessä pienempi kuin psykologien. Kouluissa ja oppilaitoksissa kysyntä psykologin palveluille on vähintäänkin yhtä suuri kuin kuraattorin palveluille. Psykologiliitto on myös samaa mieltä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian kanssa siitä, että vain sosiaalihuollon ammattihenkilön koulutuksella voi toimia kuraattorina. Kuraattorien pätevyysvaatimuksia ei siis tule laventaa muun koulutuksen suorittaneisiin, kuten nyt esitetään.

Lue Psykologiliiton lausunto