Siirry sisältöön

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisen ensimmäinen vaihe valmis – psykologien asema hinnoittelun ulkopuolella säilyi 

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluun liittyen. Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden sisällä on palkkaryhmiä. Palkkaryhmät määrittelevät peruspalkan, eli työstä vähintään maksettavan palkan lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Psykologit säilyvät edelleen hinnoittelun ulkopuolella, eli psykologeille ei ole määritelty valtakunnallisia peruspalkkoja. Tämä tarkoittaa, että palkoista voidaan sopia olennaisesti vapaammin verrattuna niihin ammattiryhmiin, joiden minimipalkat on määritelty SOTE-sopimuksen hinnoitteluliitteissä. Psykologien palkkaus on työntekijän ja työnantajan keskenään sopima asia. Toki hyvinvointialueilla on palkkapoliittisia periaatteita tai paikallisia sopimuksia, joissa on määritelty psykologien palkat, mutta tällaiset ”palkkataulukot” ovat aina työnantajakohtaisia, ja ne voidaan myös ylittää. Viime kädessä työntekijä ja työnantaja voivat siis vaikka vapaasti sopia palkasta keskenään.

Uusia palkkaliitteitä hinnoitteluun kuuluville on viisi: Johto- ja esihenkilötehtävät, Erityisasiantuntijatehtävät, Asiantuntijatehtävät, Ammattitehtävät sekä Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät

Liitteisiin sijoittuvat tehtävät on määritelty sisällön, ei pelkän koulutuksen tai nimikkeen kautta. Näin ollen esimerkiksi sosionomin koulutuksella voi tehtävästä riippuen sijoittua johto- ja esihenkilötehtäviin, erityisasiantuntijatehtäviin tai asiantuntijatehtäviin, joissa on tarkemmin määritelty erilaisia palkkaryhmiä. Vaikka hinnoittelemattomat ammattiryhmät eivät ole mukana liitteissä, palkkatilastoinnin vuoksi niille on luotu ns. tilastointitunnuksia. Esimerkiksi psykologin perustehtävät on tilastointitunnuksena sijoitettu liitteeseen 2: Erityisasiantuntijatehtävät.

Psykologien esihenkilöt, vastaavat ja johtavat psykologit, ovat edelleen myös hinnoittelemattomia. Esihenkilötyötä tekevien psykologien on syytä olla kuitenkin tarkkana, etteivät työnantajat erehdyksessä sijoittele psykologeja hinnoitteluliitteisiin, sillä johto- ja esihenkilötehtävien liitteeseen on luotu uusia hinnoittelukohtia työnjohdollisille tehtäville, jotka kuvauksensa perusteella sopivat myös vastaavien ja/tai johtavien psykologien tehtäviin. Niissä palkka on kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin psykologien yleisesti. Asiasta on ohjeistettu työnantajia KT:n ja pääsopijajärjestöjen yleiskirjeessä, jossa kerrotaan tarkemmin liiterakenteesta.

Keskitetty erä käytetään hinnoitteluliitteiden kehittämiseen

Nyt hyväksyttyyn ratkaisuun on käytetty palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta. Keskitetystä erästä sovittiin sopimusratkaisussa keväällä 2022, ja se tulee jakoon 1.2. alkaen. Keskitetty erä tarkoittaa ikään kuin järjestelyerää, jonka jakamisesta sovitaan keskustasolla eikä paikallisesti. Koska on kyseessä erä, eikä kaikille tuleva yleiskorotus, joku voi saada erästä palkankorotusta, ja joku toinen taas ei. Tällä kertaa erän jaosta sovittiin siten, että hinnoittelemattomat ryhmät, kuten psykologit, jäivät sen ulkopuolelle. Asia on syytä huomioida seuraavista paikallisista järjestelyeristä neuvoteltaessa keväällä 2024. Psykologien palkat ovat kahden vuoden aikana kohonneet keskimäärin 10 %, ja vain osa tästä on yleiskorotusta, suurimman osan koostuessa paikallisesti sovituista palkankorotuksista.

Neuvottelut sote-alan palkkausjärjestelmästä jatkuvat

Seuraavaksi osapuolet neuvottelevat palkkaryhmien palkkatasoista tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Uusi valtakunnallinen palkkausjärjestelmä (ns. OSVA) korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät. Seuraavan vaiheen neuvottelijat arvioivat valmistuvan vuoden kuluessa.

Lue lisää JUKOn sivuilta.