Siirry sisältöön

Sovintoratkaisu EKSOTEn palkkakiistaan

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin (KVTES) kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointia ja perusteettomia palkkaeroja koskevan erimielisyyden ratkaisemisesta sovinnollisesti. 

Ratkaisun mukaan Eksote maksaa takautuvia palkkasaatavia syksyn 2020 aikana niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joilla on sovintoratkaisun mukaan palkkasaatavia. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtäväkohtaiset palkat korjataan 1.9.2020 lukien sovittuun tasoon.

EKSOTElla velvollisuus harmonisoida palkat

 Eksote on perustettu vuonna 2010, jolloin useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi kuntayhtymälle. Samalla näiden henkilöstö siirtyi Eksoten palvelukseen. Eksoteen on siirtynyt myöhemmin liikkeenluovutuksella lisää toimintoja.

Kultakin luovuttajatyönantajalta henkilöstö siirtyi Eksoteen entisine palvelussuhteen ehtoineen, mukaan lukien palkkaus. Tehtäväkohtaisissa palkoissa oli vaihtelua eri kunnista siirtyneillä, samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä olevilla. Oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukaan työnantajan on liikkeen luovutuksen yhteydessä harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa. 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti uuden työnantajan on laadittava palkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti tehtäväkohtaiset palkat voidaan asettaa tehtävien vaativuuden perusteella oikeaan tasoon.

So­vin­to­rat­kai­sul­la vältetään raskas oikeusprosessi

Eksote ratkaisi palkkaharmonisoinnin tavalla, joka myöhemmin riitautettiin. Ottaen huomioon pakottava lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja Eksotea koskeva aikaisempi työtuomioistuimen ratkaisu, keskusneuvotteluissa päädyttiin tavoittelemaan sovintoratkaisua Eksoten palkkaharmonisoinnista.

Keskusneuvotteluissa saavutettiin 26.6.2020 yksimielinen ehdotus asian ratkaisemiseksi sovinnollisesti. Sovintoratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin Eksoten tapauksen ratkaisemiseksi neuvoteltu. Ratkaisu on taloudellisesti merkittävä. Sovintoratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeudenkäynnit.

Sovintoratkaisun hyväksyminen edellyttää vielä Eksoten hallinnon päätöksiä, joiden jälkeen sovintoratkaisu on pantavissa täytäntöön.Tämän jälkeen voidaan katsoa, että Eksote on toteuttanut palkkaharmonisoinnin.