Siirry sisältöön

Suomen Psykologiliitto on huolissaan opiskeluhuollon lakisääteisten palveluiden saatavuudesta hyvinvointialueilla 

Suomen Psykologiliitto on pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastoa käynnistämään oppilas- ja opiskeluhuoltolain 26 § mukaisesti valvontatoimenpiteet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta sen selvittämiseksi, onko hyvinvointialue järjestänyt opiskeluhuollon palvelut lain mukaisesti.

Lisäksi Suomen Psykologiliitto on tiedustellut jokaiselta Suomen aluehallintovirastolta, millä tavoin lainsäädännön noudattamista hyvinvointialueilla ajantasaisesti seurataan ja millä keinoilla varmistetaan, että laissa määriteltyjä sitovia määräaikoja ja mitoituksia noudatetaan.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla sekä perusopetuksessa että toisen asteen opinnoissa on oikeus saada opiskeluhuollon psykologin palveluita tarpeensa mukaisesti, asetettujen määräaikojen puitteissa, ja opiskelijan omassa lähiympäristössä. Laissa on määritelty henkilömitoituksesta, että yhtä käytettävissä olevaa psykologin henkilötyövuotta kohden saa olla korkeintaan 780 opiskelijaa. Suomen Psykologiliiton tulkinnan mukaan palvelujen resurssoinnista tai määräaikojen noudattamisesta ei ole lain puitteissa mahdollista säästösyistä tinkiä.

Psykologiliitto otti opiskeluhuollon tilanteeseen kantaa jo heinäkuussa ja antoi hyvinvointialueille suosituksia psykologien rekrytoinnin helpottamiseksi.