Siirry sisältöön

Tällainen ratkaisuesitys kaatui – neuvottelujen jatko auki

Uusi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES kaatui vapun alla Superin, Tehyn ja Suomen pelastusalan ammattilaisten vastustukseen. Sopimus olisi poistanut kiky-tunnit ja tuonut yleisen linjan mukaiset korotukset.

Psykologejakin neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO oli osaltaan jo hyväksynyt valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen, kun se yllättäen kaatui muutaman osapuolen vaatimusten vuoksi vappuaattona. Sen jälkeen hoitoalan liitot ovat kuuluvasti ruotineet ratkaisuesityksen epäkohtia, mutta kaikki julkisuudessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa.

Valtakunnansovittelijan toimisto on julkistanut ratkaisuesityksen kaikki yksityiskohdat nettisivullaan.

Niiden mukaan uusi KVTES olisi ollut voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Kaksi siihen sisältynyttä yleiskorotusta olisivat olleet 1.8.2020 maksettava 1,22 % sekä 1.4.2021 maksettava 0,8 %.

Ki­ky-kom­pen­saa­tiot olisivat olleet mieluisia

Kilpailukykysopimukseen perustuvat säännöllisen työajan pidennykset eli kiky-tunnit olisivat ratkaisuesityksen mukaan poistuneet 5. 10. 2020 ja työaika olisi lyhentynyt puoli tuntia viikossa. Kompensaationa työnantajalle olisi tullut vapaampi mahdollisuus sopia lomarahan vaihdosta suoraan työntekijän kanssa ilman luottamusmiehen ja järjestöjen kanssa tehtävää paikallista sopimusta.

Lisäksi työnantajan vaatimuksesta melko suureksi (1 %) neuvoteltu paikallinen järjestelyerä nähtiin osaksi kiky-kompensaatiota. Kompensaatioon olisi sisältynyt myös joitakin muita, lähinnä jaksotyöaikaan liittyviä, pieniä muutoksia. Psykologiliiton jäsenten kannalta lomarahojen vaihto vapaaksi olisi ollut mieluinen ratkaisu samoin kuin isommat järjestelyerärahat.

Ratkaisuesitys sisälsi myös erillisen koronalisän niille erikoissairaanhoidon työntekijöille, joita koskevat valmiuslain rajoitukset ja riski altistua koronavirukselle työssä.

Ratkaisukokonaisuus olisi noudatellut niin sanottua yleistä linjaa eli aiemmin tehtyjen muiden alojen työehtosopimusten tasoa, kun korotukset suhteutetaan sopimuskauden pituuteen.

Psykologiliiton tavoitteet olisivat toteutuneet

Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan ratkaisuesitys olisi täyttänyt kaikki keskeiset liiton neuvottelutavoitteet.

– Työaika olisi lyhentynyt kiky-tuntien poistumisen myötä, ja kunta-alalle olisi saatu yleisen tason mukaiset korotukset, Ahtola toteaa.

Sopimuksen yhteydessä oli tarkoitus uudistaa myös niin sanottu pääsopimus, johon kunta-alan neuvottelutoiminta perustuu. Siinä yhteydessä nykyinen KVTES:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö olisi sovittu erilliseksi sopimusalakseen. Tämä niin sanottu sote-sopimus olisi sisältänyt myös psykologit ja tullut voimaan 1.3.2022.

– Sote-sopimus olisi mukaillut suunnitteilla olevaa maakuntauudistusta ja ollut sikäli tarkoituksenmukainen. Siinä oli hyvät lähtökohdat myös psykologien asiantuntijuuden edellyttämien työehtojen huomioimiseen, Annarilla Ahtola toteaa.

Sopimuksen ulkopuolelle olisivat Ahtolan mukaan jääneet koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen psykologit, jotka työskentelevät nyt ja toivon mukaan vastakin peruskunnissa ja koulutuksen järjestäjillä.

JUKO vaatii jatkoa pienemmällä joukolla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edellyttää nyt, että kriisiytyneessä kuntasovittelussa ryhdytään valmistelemaan erillisratkaisua, koska valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei käynyt kaikille osapuolille. JUKO vaatii KT Kuntatyönantajia palaamaan neuvottelupöytään niiden järjestöjen kanssa, jotka ovat valmiita etsimään ratkaisua ja sopimaan.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on valmis jatkamaan sovittelua.

– Sovittelua jatketaan tarvittaessa, kun osapuolilla on valmius liikkua näkemyksissään ratkaisun aikaansaamiseksi, Piekkala toteaa.

Kunta-alan sopimusneuvotteluja käytiin valtakunnansovittelijan tuella huhtikuun alusta lähtien. Sovitteluun ei liittynyt työtaistelu-uhkaa, vaan kyseessä oli osapuolten yhdessä pyytämän vapaaehtoinen sovittelu.

Neuvotteluihin ja sovitteluun ovat osallistuneet JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Lue täältä, miksi JUKO hyväksyi neuvotteluratkaisun

Lue JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin blogi neuvotteluprosessista