Siirry sisältöön

Tampereen yliopistossa yt-neuvottelut

Tampereen yliopisto on 13.9. ilmoittanut käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut (yt-neuvottelut), joissa yliopisto tavoittelee merkittäviä henkilöstövähennyksiä. Neuvottelut eivät koske opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Tampereen yliopistossa työskentelee myös Psykologiliiton jäseniä. Vielä ei ole tiedossa, onko Psykologiliiton jäseniä yt-neuvottelujen piirissä. Psykologiliiton jäsenten edunvalvojana yliopistoissa toimivat JUKOn luottamusmiehet, joiden tehtävänä on olla yhteydessä jäsenistöön ja käydä neuvottelut työnantajan edustajien kanssa. JUKOon on perustettu yt-neuvotteluja varten taustaryhmä tukemaan luottamusmiehiä neuvotteluissa.

Neuvotteluiden piirissä on 1100 henkilöä, ja työnantajan arvio vähennystarpeesta on 215 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat erityisesti keskitettyjä tietopalveluita sekä tiettyjä talous- ja palkkatoimintoja, ulkopuolella sen sijaan ovat tiedekuntien opetus- ja tutkimushenkilöstö, tiedekuntien muu henkilöstö sekä Tietoarkiston (FSD), Tutkijakoulun ja Tutkijakollegiumin henkilöstö.

Yliopisto on perustellut yhteistoimintaneuvotteluita taloudellisilla ja toiminnallisilla syillä vedoten perusrahoituksen laskuun ja alijäämäiseen talouteen.

YT-neuvotteluista on yleistä tietoa liiton kotisivujen jäsenalueella kohdassa Työelämäopas, yhteistoimintaneuvottelut. Jos Psykologiliiton jäseniin kohdistuisi irtisanomisen uhkaa, jäsenet voivat pyytää neuvoja myös liiton työsuhdeneuvonnan juristeilta.