Siirry sisältöön

Tapahtumat

Kokous, koulutus tai messut? Täältä löydät koko maan psykologien tapahtumat. Liitto ei ole kaikissa tapahtumissa itse järjestäjänä, ja osa tapahtumista voi olla maksullisia.

 

Jo menneiden tapahtumien taltiointeja ja materiaaleja löydät jäsensivuilta.

Muut tapahtumat, Vain jäsenille

klo -

Lastensuojelupsykologien virtuaalikahvit

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneille lastensuojelupsykologien virtuaalikahveille, keskiviikkona 13.9.2023 klo 14-16.

Ihmetellään ja kummastellaan yhdessä tämän hetken lastensuojelutyötä liittyviä kysymyksiä. Kahvit on suunnattu kaikille lastensuojelutyöstä kiinnostuneille psykologeille. Ei ennakkoilmoittautumista, osallistuminen alla olevasta linkistä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEwZDc4MzItMTYwOS00ZDExLTgxMGQtZDhkOWYxMTY2MjQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226aa99efd-4924-4a58-bd0b-24b9a918047e%22%2c%22Oid%22%3a%2294b7625f-308a-4d8d-a421-79db5e3bb6c4%22%7d