Siirry sisältöön

Tapahtumat

Kokous, koulutus tai messut? Täältä löydät koko maan psykologien tapahtumat. Liitto ei ole kaikissa tapahtumissa itse järjestäjänä, ja osa tapahtumista voi olla maksullisia.

 

Jo menneiden tapahtumien taltiointeja ja materiaaleja löydät jäsensivuilta.

Koulutukset

klo -

Skitsofreniakoalition *) ja Kainuun hyvinvointialueen järjestämä hybridimuotoinen Skitsofreniaseminaari

Yhdessä kohti parempaa skitsofrenian hoitoa ja kuntoutusta

Seminaari on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille, esim. mielenterveysalan järjestöissä toimiville 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Satakunnan hyvinvointialueen psykiatrian johtaja Jukka Kärkkäinen

Ilmoittautumiset klinikkasihteeri Jaana Komulainen-Lepistölle: jaana.komulainen-lepisto@kainuu.fi 5.2.24 mennessä. HUOM! Muista täsmentää osallistutko paikan päällä vai etänä. Läsnäolevilta toivotaan myös tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

Lisätietoja: Jukka Kärkkäinen, jukka.karkkainen@netti.fi; p. 050 362 8532
                  Laura Hiekkala-Tiusanen, laura.hiekkala-tiusanen@pirha.fi; p. 050 301 3235

Tilaisuus on maksuton

OHJELMA:
Aika: 8.2.2024 klo 13-16
Paikka: Kainuun keskussairaalan luentosali (4. kerros)

13.00-13.20 Kahvitarjoilu
13.20-13.40 Tilaisuuden avaus
13.40-14.10 
Skitsofreniakoalition esittely ja ajankohtaista skitsofrenian hoidosta
Psykiatrian johtaja Jukka Kärkkäinen, Satakunnan hyvinvointialue, Suomen Psykiatriyhdistys

Kainuun psykiatrisen hoitojärjestelmän ja skitsofreniapotilaiden hoidon ja kehittämissuunnitelmien esittelyä Ylilääkäri Juha Luukinen, Kainuun hyvinvointialue

14.10-14.30 Omaisnäkökulma, FinFamin puheenvuoro
Toiminnanjohtaja Tiina Puranen, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

14.30-14.45 Tauko
14.45-15.10 Katsaus psykoosin hoidon psykososiaalisiin menetelmiin
Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi Laura Hiekkala-Tiusanen, Suomen Psykologiliitto, Pirkanmaan hyvinvointialue

15.10-15.30 Skitsofreniapotilaan somaattisen terveyden edistäminen Puhuja tarkentuu
15.30-15.45 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
15.45-15.55 Potilaiden osallisuus yhteiskunnassa
Toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto

15.55-16.00 Päivän yhteenveto ja tilaisuuden päätös
Jukka Kärkkäinen

*) Skitsofreniakoalitio – yhdessä kohti parempaa skitsofrenian hoitoa Vuonna 2015 alkaneen hankkeen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjiin kunnallisella ja valtiollisella tasolla, jotta skitsofrenian hoidossa otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti vaikuttaviksi osoitettuja Käypä hoito -suosituksen mukaisia menetelmiä. Lisäksi edistetään vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden sekä työtoiminnan lisäämistä kuntoutumista tukevina toimintoina.