Siirry sisältöön

Tapahtumat

Kokous, koulutus tai messut? Täältä löydät koko maan psykologien tapahtumat. Liitto ei ole kaikissa tapahtumissa itse järjestäjänä, ja osa tapahtumista voi olla maksullisia.

 

Jo menneiden tapahtumien taltiointeja ja materiaaleja löydät jäsensivuilta.

Muut tapahtumat

klo -

Tervetuloa lastensuojelupsykologien virtuaalikahville tiistaina 7.9.2021 klo 14-16

Kahvien tarkoituksena on tutustua ja verkostoitua, sekä keskustella lastensuojelupsykologien työnkuvasta, liittyen konsultointiin. Osallistuminen virtuaalikahville ei vaadi etukäteisilmoittautumista.

Osallistumaan pääset tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRmMDhkZjAtODAzZi00NDhjLWJmZmYtYjk5MDZmZmVkYzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226aa99efd-4924-4a58-bd0b-24b9a918047e%22%2c%22Oid%22%3a%2294b7625f-308a-4d8d-a421-79db5e3bb6c4%22%7d

Tervetuloa kahville,

toivoo

Lastensuojelupsykologien ammatillinen työryhmä

Mahdolliset tiedustelut:

tuomas.hakamaki@gmail.com