Siirry sisältöön

TE-palveluiden siirto kuntiin eduskuntakäsittelyssä

TE-palveluiden siirtoa valtiolta kuntiin koskeva hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltävänä. Psykologiliitto on ottanut siirtoesitykseen kantaa painottaen, että työvoimapalvelujen tarkoitus on suoraan työmarkkinoille siirtymisen lisäksi myös ennalta ehkäistä ennenaikaista työelämästä poistumista ja tukea työelämäsiirtymiä sekä työurien pidentämistä.

Psykologiliitto on huolissaan siitä, kuinka kunnat pystyvät vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeeseen samanaikaisesti kuin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat uudelleen organisoitumassa juuri perustetuilla hyvinvointialueilla.

Esitetty rahoitusmalli ei myöskään motivoi kuntia järjestämään työssä olevien ja muiden ei-työttömien asiakkaiden palveluita, joita TE-toimistot nykyisin hoitavat. Nämä palvelut ovat hyvin keskeisessä roolissa työttömyyden ennaltaehkäisyssä ja tukevat sujuvia työsiirtymiä. 

Pienillä kunnilla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tarjota asiakkaille kaikkia niitä työvoimapalveluja, joita TE-toimistot nykyisin tarjoavat, kuten ammatinvalinnanohjaus- ja uraohjauspalveluja. Nykyisin osa palveluista järjestetään valtakunnallisesti yhteisinä palveluina, mitä lakiesitys ei käytännössä huomioi.

Psykologiliiton näkemyksen mukaan Suomessa tulee jatkossakin huolehtia valtakunnallisesti yhdenmukaisten työvoimapalvelujen saatavuudesta. Yhdenvertainen palvelu asiakkaille on myös Elinikäisen ohjauksen strategian 2020-2023 tavoite.

JUKO seuraa uudistuksen etenemistä

JUKOon on perustettu taustaryhmä seuraamaan uudistuksen etenemistä ja valvomaan henkilöstön oikeuksien toteutumista. Psykologiliiton edustajana taustaryhmässä on pääsihteeri Annamari Jokinen.

– Työministeri totesi TEM:n tiedotustilaisuudessa, että ”henkilöstö on uudistuksessa a ja o”. Tämän tahtotilan tulee jatkossa näkyä siten, että henkilöstöjärjestöillä on riittävä edustus valmistelun kaikilla tasoilla. Henkilöstön siirtäminen tulee toteuttaa henkilöstön asiantuntemusta hyödyntäen ja henkilöstön jaksamisesta huolehtien, ja vastuut työnantajapuolella tulee olla selkeästi nimetyt. Kilpailukykyisen palkkauksen merkitys riittävän ja osaavan henkilöstön saamiseksi ja pitämiseksi tulee kirjoittaa auki toteutusta koskeviin päätöksiin, Jokinen painottaa.

Lue Psykologiliiton lausunto uudistuksesta kokonaisuudessaan