Siirry sisältöön

Teknologiateollisuus mahdollistaa luopumisen valtakunnallisesta sopimisesta

Suurimpia vientialoja edustava työnantajajärjestö Teknologiateollisuus ry tarjoaa nyt jäsenyrityksilleen mahdollisuuden valita valtakunnallisen tai yrityskohtaisen sopimisen työehdoista. Muutosta perustellaan kansainvälisen kilpailun kovenemisella ja yritysten erilaisilla tilanteilla. Akava katsoo muutoksen lisäävän epävarmuutta työmarkkinoilla. 

Teknologiateollisuus ry on perustanut uuden yhdistyksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka hoitaa jatkossa valtakunnallisista työehtosopimuksista neuvottelemisen uuteen järjestöön liittyvien yritysten puolesta. Teknologiateollisuus ry itse vastaa työmarkkina- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta ja neuvoo uuteen järjestöön kuulumattomia yrityksiä työsuhdeasioissa yrityskohtaisten työehtosopimusten neuvottelemisessa.

Teknologiateollisuus sanoo näillä ratkaisuillaan haluavansa vauhdittaa paikallista sopimista mutta kiistää tavoittelevansa työntekijöiden aseman ja työehtojen heikentämistä. Jäsenjärjestöille myös suositellaan henkilöstön edustajan ottamista mukaan yrityksen päätöksentekoon vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä esim. hallituksessa tai johtoryhmässä.

Akava on ottanut tiedon muutoksesta vastaan huolestuneena. Pelkona on yleissitovuuden haurastuminen ja neuvottelujen vaikeutuminen. Akavan mielestä myöskään suositus ei riitä henkilöstöedustuksen vahvistamiseen, vaan siitä tulee säätä lailla.

Myös psykologeja työskentelee teknologiateollisuudessa, ja heitä edustava neuvottelujärjestö on akavalainen Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, johon Psykologiliitto kuuluu.

– Vielä emme tiedä, kumman tes-vaihtoehdon psykologien työnantajayritykset valitsevat. Psykologiliitto suunnittelee nyt huolellisesti muiden akavalaisten YTN-liittojen kanssa, miten muutokseen reagoidaan ensi syksyn neuvotteluihin valmistauduttaessa. Liitot ovat joka tapauksessa jäsentensä tukena kaikissa tilanteissa, pääsihteeri Annamari Jokinen muistuttaa.