Siirry sisältöön

Tietomurto nosti kysymyksiä kirjauksista psykologin työssä – mitä kirjata ja miten?

Tuntematon taho varasti tuhansien psykoterapiapotilaiden tiedot, ja mediatietojen mukaan osa on jo ollut julkikin. Monella on huoli omien henkilötietojen joutumisesta vääriin käsiin sekä siitä, mitä omista käyntikerroista on kirjattu ja millä tarkkuudella.

Kirjaaminen on lakisääteistä

Psykoterapia on terveydenhuollon toimintaa, ja kirjauksia säätelee sama lainsäädäntö kuin psykologinkin työtä. Valvira on erikseen antanut ohjeet kirjauksista psykoterapeutin työssä: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat/potilasasiakirjat_psykoterapiassa

Tästä käytännöstä on tärkeää informoida asiakasta heti hoitosuhteen alussa. Näitä ohjeita on luonnollisesti noudatettava myös jatkossa, tietomurrosta huolimatta.

– Kirjaamisessa kyse on ennen kaikkea potilaan hoidon turvasta. Esimerkiksi jos potilas kokisi, että on tapahtunut hoitovirhe, kirjauksiin voidaan palata. Kirjaaminen toimii siis myös hoitoa antavan tahon oikeusturvana, muistuttaa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola – Tietysti kirjaukset ovat myös työntekijän muistin tuki psykoterapiaprosessissa.

Kirjaaminen on osa luotettavaa terveydenhuollon toimintaa, johon kuuluu asianmukainen koulutus, laillistetut ja suojatut ammattinimikkeet sekä ammattilaisten viranomaisvalvonta. Lisäksi Psykologiliitolla on oma ammattieettinen lautakunta, joka ammattikunnan sisäisesti kehittää ja valvoo psykologien työn laatua.

Erilaisten muiden toimijoiden, kuten mielenvalmentajien, työlle ei ole mitään yhtenäisiä kriteereitä tai koulutusta, eikä sitä valvo kukaan muu kuin kuluttajaviranomainen. Pelkkä terapeutti-nimike erilaisilla etuliitteillä ei ole suojattu terveydenhuollon ammattinimike.

Mielenterveyspalveluihin voi luottaa jatkossakin

Ensiarvoisen tärkeää psykologin ja psykoterapeutin näkökulmasta on nyt pyrkiä palauttamaan ja vahvistamaan särön saanutta turvallisuudentunnetta ja tukea asiakkaita kaikin tavoin. Jokaisella on oikeus käydä vastaanotolla pelkäämättä, että hänen yksityisiä tietojaan käytetään väärin.

– Jokaisen asiakas- ja potilastyötä tekevän pitää tehdä kaikki sen eteen, että mielenterveystyön palveluihin voi edelleen luottaa. Koko asiakassuhde ja työn onnistuminen perustuu luottamukselle. Omille asiakkailleen kannattaa nyt antaa kaikki mahdollinen tuki ja kertoa avoimesti, millaisia asioita psykologi työssään tyypillisesti kirjaa ja miksi.

Silloin kun psykologi tai psykoterapeutti on työsuhteessa, tietoturvasta huolehtiminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla. Toki psykologin on tärkeää varmistua menettelyjen lainmukaisuudesta ja tarvittaessa tuoda muutostarpeet esiin työnantajalle. Psykologiliiton tietosuojaohjeet jäsenille löydät täältä.

Omalla vastaanotolla työskennellessä vastuu on yrittäjällä itsellään. Sen sijaan työskennellessään Vastaamon tyyppisessä keskuksessa tai lääkärikeskuksessa yrittäjänä psykologi tai psykoterapeutti yleensä maksaa siitä, että hän käyttää keskuksen tiloja ja esimerkiksi tietojärjestelmiä. Tällöin on voitava luottaa siihen, että terveydenhuollon toimintaa harjoittava yhtiö huolehtii tietoturvasta asianmukaisesti.

Lue lisää:

YLE: Mitä terapiakäynneistä kirjataan, entä mitä ei saa kirjata? Psykoterapeutit vastaavat viiteen ydinkysymykseen

Seura: Vastaamon tietomurto puhuttaa – Tällaisia tietoja terapiakäynneistä kirjataan potilastietoihin