Siirry sisältöön

työmuisti, visuaalinen, chaoxiong ye, väitös, tunne

Tunnetilat vaikuttavat visuaaliseen työmuistin resursseihin

Chaoxiong Ye, 17.12.2020 Jyväskylän yliopisto

M.Ed., Ph.D. Chaoxiong Ye tutki psykologian väitöskirjassaan visuaalisen työmuistin resurssien kohdentamiseen vaikuttavia tekijöitä.  Tutkimuksissa selvitettiin, millaisia vaikutuksia muistettavan asian esittämisajan pituudella, yksilön visuaalisen työmuistin kapasiteetilla ja hänen kokemallaan tunnetilalla oli työmuistiin liittyvään kompromissikykyyn. Lisäksi Ye tutki yksilön kykyä suodattaa epäolennaista tietoa työmuististaan tarkastelemalla häiritsevien ärsykkeiden tunnepitoisuuden, yksilöllisen työmuistikapasiteetin ja masennusoireiden vaikutusta.

Visual working memory resource allocation is affected by stimulus-related and individuals’ state- and trait-related factors