Siirry sisältöön

Turvalliseen synnytyskokemukseen tarvitaan riittävä psykologinen tuki 

Syyskuun viimeisenä perjantaina vietetään vauvan päivää. Juhlapäivän lisäksi hyvinvointialueisiin liittyvän perhepalveluiden uudelleenjärjestämisen myötä keskustelu hyvän synnytyksen turvaamisesta on ollut viime aikoina aktiivista niin ammattilaisten kuin vanhempien toimesta. Suomen Psykologiliitto muistuttaa, että riittävän turvallisella synnytyskokemuksella on merkittävä vaikutus koko perheen pitkäaikaiselle hyvinvoinnille.

 

Jotta synnytyskokemuksesta muodostuu turvallinen, perheiden on saatava oikeanlaista tukea. Raskausaikana vanhemmille on oltava tarjolla synnytys- ja perhevalmennusta. Synnytyksen aikana kaivataan hyvää, jatkuvaa ja kohtaavaa hoitoa. Tarvittaessa on myös saatava synnytyskokemuksen psykologista jälkihoitoa. 

Synnyttävien ja perheiden palveluihin resursoiminen on perusteltua paitsi inhimillisesti, myös taloudellisesti. Mahdollisimman varhain alkavat ja ylisukupolvisia riskejä vähentävät tuki- ja hoitomuodot ovat kustannustehokkaita.  Valmennus lisää myönteisen synnytyskokemuksen todennäköisyyttä ja tieto synnytyksen kulusta sekä vanhemmuuden mukanaan tuomista elämänmuutoksista ja tunteista lisää hallinnan tunnetta ja pystyvyyden kokemusta vanhempana. Kattavan valmennuksen lisäksi on keskeistä tunnistaa raskausaikana ne vanhemmat, joilla huonon synnytyskokemuksen riski on korostunut esimerkiksi mielenterveysoireiden tai traumahistorian vuoksi. Psykologista asiantuntemusta tulisi olla perheiden saatavilla esimerkiksi neuvolapsykologien, perheneuvonnan, terapeuttisten vauvaperhepalvelujen, erikoissairaanhoidon perinataalipsykologien sekä raskausaikaan ja synnytykseen erikoistuneiden psykologien ja psykoterapeuttien palveluiden muodossa. 

Turvallinen synnytyskokemus luodaan tilanteessa, jossa ammattitaitoinen henkilökunta pystyy vastaamaan fyysisiin ja psyykkisiin tarpeisiin ja vanhemmilla on kokemus vaikutusmahdollisuuksista sekä yksilöllisestä huomioimisesta. Jos turvallisen synnytyskokemuksen edellytykset eivät täyty, esimerkiksi henkilökunnan liian vähäisen käytettävissä olon vuoksi, kasvaa huonon tai traumaattisen synnytyskokemuksen todennäköisyys huomattavasti. 

Traumaattisen synnytyskokemuksen psykologinen jälkihoito on tärkeää, sillä se lisää pitkäkestoisesti riskiä vanhempien mielenterveysoirehdinnalle, varhaisen vuorovaikutuksen vaikeuksille, perhesuhteiden ongelmille ja haluttomuudelle saada enempää lapsia. Vauvaperhepalveluiden ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttisen tuen riittävä ja oikea-aikainen saatavuus on turvattava tulevilla hyvinvointialueilla, jotta ennaltaehkäistään ongelmien syntyä, pitkittymistä ja vaikeutumista. 

Sekä synnyttäjien että raskaus- ja synnytysammattilaisten psykologinen turvallisuus edellyttää moniammatillista yhteistyötä, jossa psykologinen asiantuntemus on synnyttäjien lisäksi myös terveydenhoitajien, lääkärien ja kätilöiden käytettävissä.

Lue psykologiliiton lausunto

Aiheeseen liittyvää