Siirry sisältöön

Tutkimus: Etäkoulu sujui, mutta aikuistakin tarvitaan

Kiusaaminen on etäkoulussa vähentynyt, mutta edelleen sitäkin on. Monilla etäopinnot ovat sujuneet hyvin, mutta ongelmat kasautuvat toisille. Tämä kaikki selviää tuoreesta KiVa koulun tutkimuksesta, johon saatiin vastaukset liki 50 000 koululaiselta.

Nopealla aikataululla toteutetun KiVa Koulujen korona-ajan kyselyn suosio yllätti tekijänsäkin: vastaajia oli lähes 48 000 yhteensä 415 koulusta. Kyselyllä saatiin ajantasaista tietoa lasten ja nuorten oppimisesta, kaverisuhteista ja hyvinvoinnista poikkeusolojen aikana opetuksen järjestämisen tueksi. Koulut saavat tulokset käyttöönsä, ja niitä käytetään pohjana myös valtioneuvoston asettaman tiedepaneelin toiminnassa toukokuun aikana.

Tutkimuksesta käy ilmi, että lapset ja nuoret tarvitsevat aikuista tunne-elämän säätelyssään. Varsinkin alakoululaisilla oli epävarmuutta ja huolestuneisuutta enemmän kuin yläkoululaisilla. Lapset ja nuoret ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa oppimisen suhteen riippuen siitä, millaiset kotiolot ovat. Keskimäärin etäopinnot ovat sujuneet hyvin, mutta joidenkin kohdalla ongelmat ovat kasautuneet ja ahdistuneisuus kasvanut. Joillakin monen riskitekijän toteutuminen kasvatti ahdistusta huomattavasti: yhteys opettajaan oli huono, kotona ei ollut aikuista eikä oikein ystäviäkään.

Matematiikka ja kielet ovat olleet hankalimpia etäopiskelussa. Joka kymmenennellä on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi yhteyttä opettajaan. Toisaalta monille etäopiskelu on myös sopinut oikein hyvin, ja työrauhaa kiitetään. Kiusaamisen koettiin myös vähentyneen huomattavasti, joskin sitäkin edelleen etäkoulussakin tapahtuu.

Tutkimusta johti Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli. Voit lukea lisää tutkimuksen taustoista Psykologi-lehden jutusta (LINKKI). Salmivalli johtaa myös valtakunnallista tiedepaneelia, jonka tehtävä on tarjota asiantuntijatietoa koronapandemian jatkotoimenpiteiden tueksi.

Tutkimussivuilla voi tarkastella lasten ja nuorten kokemuksia luokka-asteittain tai vaikka selvittää, miten ihmissuhteet ovat yhteydessä oppilaiden kokemuksiin. Kuinka esimerkiksi sellaiset oppilaat, joita on kiusattu tai jotka kokevat itsensä yksinäiseksi, ovat kokeneet kotona opiskelun ja eristyksissä olon koulujen sulkeuduttua? Tarkastella voi myös vaikkapa aikuisten merkitystä eristyksen aikana valitsemalla sellaiset oppilaat, joiden kotona ei ole ollut aikuisia päivisin tai joilla on ollut vaikeuksia saada opettajaan yhteyttä.

Tutkimus tehtiin kymmenessä päivässä toukokuun 2020 alussa, ja mukana oli 48 000 peruskoulun 1.–9.-luokkalaista. Peruskouluissa palataan lähiopetukseen 14.5.2020.