Siirry sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat – mukana myös psykologeja

Työllisyyden kuntakokeilussa osa TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevan kunnan tehtäviksi. 

Kuntakokeiluissa osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kuntakokeiluihin siirtyvät asiakkaat, jotka saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta tai ovat alle 30-vuotiaita. Kuntakokeilujen piiriin kuuluvat myös ne asiakkaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuus on muu kuin suomen. Alueelliset kokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Kuntakokeilujen tavoitteena on entistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.  

Psykologit mukana kuntakokeiluissa

Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi psykologien osaamista tarvitaan riittävästi sekä TE-toimistoissa että kokeilukuntien työllisyyspalveluissa. Kuntakokeiluun siirtyvät asiakasryhmät tarvitsevat usein henkilökohtaista ohjausta kasvokkain ja moniammatillista tukea.

Kokeiluun osallistuvissa kunnissa moni psykologi onkin siirtymässä TE-toimistoista työskentelemään kuntakokeiluihin. Kuntakokeiluihin myös rekrytoidaan psykologeja. Psykologiliitto on lähettänyt kokeilukuntien johdolle kannanoton riittävien psykologipalveluiden välttämättömyydestä ja psykologien palkkatasosta. Osa kokeiluista hoitaa psykologipalvelut ostopalveluina. 

Kuntakokeiluun siirtäminen edellytti työntekijöiden suostumusta. Määrällisesti eniten psykologeja kuntakokeiluihin on siirtynyt Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Pirkanmaalla psykologeista siirtyi kuntakokeiluun yli puolet, muualla osuus on ollut keskimäärin kolmannes.

Kuntakokeilujen järjestelyt ovat olleet erilaisia eri kunnissa. Yhteistyön TE-toimiston ja kuntakokeilujen välillä odotetaan sujuvan pääosin ongelmitta. Osassa kunnista TE-toimisto ja kunnan työvoimapalvelut ovat jopa samassa rakennuksessa. Työnjohto on kunnissa, mutta työsuhde ja siihen liittyvät edut säilyvät valtiolla.

Työntekijöiden näkökulmia on kokeilujen valmistelussa kerätty muun muassa kyselyillä ja keskustelutilaisuuksissa. Työntekijät ovat voineet vaikuttaa järjestelyihin myös kokeilujen aloittamista edeltäneissä lakisääteisissä yt-neuvotteluissa henkilöstön edustajien kautta. 

– Kuntakokeilut voi nähdä työntekijöille mahdollisuutena oppia uutta ja vaikuttaa työvoimapalveluiden kehitykseen. Jos kokeiluun osallistuvat psykologit törmäävät ongelmiin töiden järjestelyssä tai kohtuuttomaan työmäärään, kannattaa heti olla yhteydessä omaan JUKOn luottamusmieheen tai liittoon, niin etsitään yhdessä ratkaisut, Psykologiliiton pääsihteeri Annamari Jokinen rohkaisee.