Siirry sisältöön

Työterveyspsykologin roolia työterveyshuollossa vahvistettava

Psykologiliitto vaatii, että työterveyspsykologi on määriteltävä työterveydenhuollon ammattihenkilöksi, kun työterveyslakia muutetaan. Silloin työntekijä pääsee käyttämään psykologin palveluja suoraan ilman lähetettä, mikä vähentää turhia käyntejä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotolla. Työterveyshuollon tulee olla entistä vahvemmin moniammatillista. 

Mielenterveysongelmat katkovat työuria

Työelämä on muuttunut psykososiaalisesti ja kognitiivisesti yhä kuormittavammaksi, minkä seurauksena mielenterveyteen liittyvät taloudelliset ja inhimilliset työelämän kustannukset ovat kasvussa. Mielenterveysongelmat ovat nousseet työurien suurimmaksi uhaksi Suomessa, aiheuttaen vuosittain jopa 17 miljoonan työpäivän menetyksen. Työterveyspsykologin vastaanotto ei silti ole kaikkien saatavilla. Työterveyspsykologin käyttö esimerkiksi työpaikkaselvityksissä on myös varsin vähäistä. 

Työterveyspsykologien työpanosta ei nykyisellään hyödynnetä riittävästi, vaikka psyykkiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat työelämämme keskeisin haaste. Yksinkertainen ja suora pääsy psykologin vastaanotolle vähentää myös osaltaan turhia käyntejä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotolla. Varhainen ja oikea-aikainen palvelu on kustannustehokasta ja vähentää inhimillistä kärsimystä.

Psykologi helposti saataville työterveyshuoltoon

Työterveyslakia ollaan parhaillaan muuttamassa, mutta nyt esitetään ainoastaan fysioterapeuttien muuttamista työterveydenhuollon ammattihenkilöksi. Psykologiliitto pitää muutosta kannatettavana ja tarpeellisena, mutta samalla tulee muuttaa myös työterveyspsykologin status ammattihenkilöksi. Tällöin myös työterveyspsykologin vastaanotolle voi hakeutua suoraan.

Työterveyshuollon tehtävä on edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, ehkäistä työhön liittyvien sairauksia ja tapaturmia, tukea terveellistä ja turvallista työtä ja työympäristöä sekä työyhteisön toimintaa. Työterveyden ammattihenkilöt vastaavat työterveyspalvelujen kokonaisuudesta ja käyttävät muiden asiantuntijoiden erityisosaamista tarvittaessa. Tällä hetkellä vain työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri on määritelty pakollisiksi ammattihenkilöiksi työterveyshuollossa.

Hyvinvoinnin edistäminen työssä on sekä epäkohtiin puuttumista että mahdollisuuksien ja vahvuuksien tunnistamista, vahvistamista ja hyödyntämistä. Työpaikkaselvityksen tarpeellisuus ja psykososiaalisten riskien tunnistaminen ovatkin työterveyshuollon keskeisiä painopisteitä. Psykologeilla on runsaasti ammattitaitoa näissä prosesseissa.

Tukemalla työhyvinvointia ehkäistään mielenterveysongelmia ja tuetaan työllisyysastetta. 

Myös työterveyspsykologit on määriteltävä työterveyden ammattihenkilöiksi.

Aiheeseen liittyvää