Siirry sisältöön

Valtion työmarkkinaratkaisu on hyväksytty

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Osapuolten hallinnot hyväksyivät sopimuksen 23. helmikuuta. Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

2023: Palkat nousevat 1. toukokuuta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Lisäksi huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

2024: Palkat nousevat 1. maaliskuuta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 prosenttia. 1. maaliskuuta lukien toteutettavana on paikallisesti 0,5 prosentin suuruinen virastoerä.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimukseen sisältyy myös tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.

Psykologiliiton pääsihteeri Annamari Jokinen on tyytyväinen lopputulokseen.

– Sopu uudesta valtion virka- ja työehtosopimuksesta onnistuttiin löytämään ennen sopimuskauden ja työrauhavelvoitteen päättymistä. Neuvottelijat ansaitsevat kiitokset yhteiskunnan vakauden lisäämisestä osaltaan. Palkankorotukset ovat JUKOn tavoitteiden mukaisesti prosenttilinjaiset, ja perhevapaiden palkallisuuden tasa-arvo saatiin mukaan. Heti huhtikuussa maksettava kertaerä tuo helpotusta kallistuneeseen arkeen. TE-toimistojen henkilöstölle pitempi sopimuskausi olisi ollut toivottava, jotta työehtojen suojaa olisi riittänyt pitemmälle kuntiin tehtävän liikkeenluovutuksen yli. Toisaalta palkankorotusmalli antaa mahdollisuuden korottaa kaikkien palkkoja yleiskorotuksilla sopimuskauden aikana jopa 6 %, ja nämä palkat säilyvät kuntiin siirryttäessä, Jokinen toteaa.