Siirry sisältöön

palkankorotus, virastoerä, valtio

Valtion virastoerärahat jaettu, psykologeillekin korotuksia

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa viime vuonna sovittiin, että tänä vuonna on virastoissa käytettävissä 1,0 % palkankorotusrahaa paikallisissa neuvotteluissa jaettavaksi. Neuvottelujen määräaika oli 15.3., ja korotukset tulevat maksuun toukokuun alusta. Psykologeja neuvotteluissa edustivat JUKOn pääluottamusmiehet. Myös monien psykologien palkka nousee.

Yhden prosentin suuruinen virastoerä tarkoittaa, että palkankorotuksiin voidaan yhteensä käyttää rahasumma, joka on 1 % viraston palkkasummasta, eli kaikista palkoista yhteen laskettuna. Virastoerää oli sopimuksen mukaan mahdollista käyttää tehtävän vaativuuden tai suorituksen mukaisiin taulukkokorotuksiin tai henkilöstöryhmien siirtämiseen ylemmälle tasolle siten, ei yksittäisiin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Sopimuksen mukaan virastoerää jaettaessa on tavoitteena muun muassa parantaa viraston palkkakilpailukykyä eli kykyä rekrytoida tai pitää palveluksessaan osaavaa työvoimaa. Palkkausjärjestelmää olisi myös tehtävä kannustavammaksi, niin että palkittaisiin tehtävissään kehittymisestä ja vaativampiin tehtäviin hakeutumisesta. Jos neuvotteluissa ei päästy yksimielisyyteen, sovellettiin niin sanottua perälautaa, eli korotus jaetaan yleiskorotuksen tapaan kaikille samansuuruisena yhden prosentin korotuksena.

Eniten psykologeja työskentelee valtiosektorilla TE-toimistoissa, joissa JUKOn toisena neuvottelijana toimi varapääluottamusmies psykologi Liisa Häkli. TE-toimistoissa virastoerää haluttiin käyttää vaativuusryhmiin kuntakokeiluun siirtyminen huomioon ottaen. Myös psykologien yleisiin vaativuusryhmiin saatiin korotusta, suuruudeltaan 40–50 euroa.

Myös koulukodeissa ja Vanhan Vaasan sairaalassa neuvottelutulokseen sisältyi korotusta psykologien vaativuusryhmiin. Niuvanniemen sairaalassa neuvottelutulosta ei syntynyt, joten siellä kaikki työntekijät saavat korotusta 1 %. Rikosseuraamuslaitoksessa psykologit jäivät tällä kertaa korotusten ulkopuolelle huolimatta pääluottamusmiehen ponnisteluista.

Sopimukseen sisältyi myös kaksi yleiskorotusta eli kaikille samansuuruisena maksettavaa prosentuaalista korotusta. Näistä ensimmäinen maksettiin viime vuoden elokuusta alkaen ja jälkimmäinen ensi kesäkuusta alkaen. Kaikki saavat tuolloin 0,97 prosentin korotuksen palkkaansa.

– Paljon puhuttu paikallinen sopiminen on jo arkipäivää valtiosektorilla. JUKOn luottamusmiehet tekivät päättyneissä virastoeräneuvotteluissa hyvää työtä vaativimpia tehtäviä hoitavien ryhmien, kuten psykologien, palkkauksen parantamiseksi. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että työnantajan käynnistämissä organisaatio- ja muissa muutoksissa työnantaja varaa muutoksen johtamiseen myös omaa rahaansa eikä vain yhteistä sopimusvarallisuutta, pääsihteeri Annamari Jokinen evästää. 

Annamari Jokinen

Hallituksen ja muiden hallintoelinten sihteeri, työmarkkinaedunvalvonta, jäsenyhdistysten neuvonta, järjestökoulutus, palkkaneuvonta valtio, yliopistot, seurakunnat, yksityinen sektori