Siirry sisältöön

väitös, sairaus, resilienssi, vanhemmuus, lapset, parisuhde, krista koivula

Vanhempien psyykkinen hyvinvointi otettava vahvemmin huomioon lasten sairauksia hoidettaessa

Krista Koivula, Itä-Suomen yliopisto 28.4.2023

Lapsen vakava sairastuminen on koko perhettä koetteleva kriisi, joka lisää vanhempien mielenterveys- ja parisuhdeongelmien riskiä. Kuitenkin osa vanhemmista selviytyy tilanteesta hyvin ja kokee elämänlaatunsa ja parisuhteensa jopa vahvistuneen yhdessä kohdatun vastoinkäymisen myötä. Vanhempien yksilölliseen ja yhteiseen pärjäävyyteen vaikuttavat tekijät olisi tärkeää tunnistaa heille soveltuvan tuen kehittämiseksi, mutta aiheesta on hyvin vähän tieteellistä tutkimusta.

Krista Koivula tutki väitöskirjassaan vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssiä, dyadista tunnesäätelyä, mielenterveyttä, elämäntyytyväisyyttä ja traumaperäistä kasvua. Tutkimustulokset auttavat kehittämään terveyspalveluita niin, että lasten sairauksia hoidettaessa otetaan entistä vahvemmin huomioon vanhempien psyykkinen hyvinvointi.

Couple resilience, dyadic emotion regulation and mental health of parents with a seriously ill child

Koivulan väitöstilaisuus Itä-Suomen yliopistossa 28.4.2023. Kuopiossa pidettävää väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa.