Siirry sisältöön

matkakustannus, 2021, matka, korvaus, verovapaa

Verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismäärät vuonna 2021

Verohallinto on vahvistanut enimmäismäärät palkansaajien matkakustannusten verovapaalle korvaamiselle. Useat virka- ja työehtosopimukset noudattavat näitä enimmäisrajoja, mutta korvaukset voivat olla joissain tapauksissa jonkin verran alempia. Työnantajilla saattaa olla myös muita matkustamista koskevia määräyksiä, jotka vaikuttavat korvausten maksamiseen. Nämä vaihtelevat eri aloilla.

Kotimaan kokopäiväraha nousi yhdellä eurolla ja kilometrikorvaus oman auton käytöstä yhdellä sentillä.

Keskeiset verovapaiden korvausten enimmäismäärät 1.1.2021 alkaen ovat:

  • korvaus oman auton käytöstä 44 senttiä kilometriltä
  • korotus 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaajan autossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana
  • kokopäiväraha yli 10 tuntia kestäneestä työmatkasta kotimaassa 44 euroa
  • osapäiväraha yli 6 tuntia kestäneestä matkasta kotimaassa 20 euroa

Kaikki korvausmäärät voi katsoa verohallinnon sivuilta.

Myös Psykologiliitossa noudatetaan näitä enimmäismääriä liiton antamissa tehtävissä matkustettaessa. Ensisijaisesti matkat on tehtävä julkisilla kulkuneuvoilla, ja kilometrikorvauksista voidaan sopia silloin, kun julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä.