Siirry sisältöön

yrittäjät, YEL

YEL-työtulon tarkistukset yrittäjille ovat alkaneet

YEL-lakiuudistus tuli voimaan 1.1.2023. Lain sisältö oli aika lailla sellainen, mitä viime syksynä ennakoitiin. Lain valmistelussa ei käyty lausuntokierrosta, mutta tietyt tahot, esim. Akava ja Suomen Yrittäjät, pääsivät valiokuntakuulemiseen. Vaikuttamistyön ansiosta lakia hieman muutettiin ja nyt siinä otetaan YEL-maksua arvioitaessa mediaanitulon lisäksi paremmin huomioon myös yrittäjän kokonaistilanne.

YEL-maksujen määräytyminen

Ammatinharjoittajan on otettava YEL-vakuutus, jos hänen koko vuoden ammatinharjoittamisen työtulonsa on vähintään 8 575,46 euroa vuonna 2023. YEL-vakuutuksen pohjana oleva työtulo vaikuttaa paitsi eläkkeen, myös Kelan maksamien päivärahojen (esimerkiksi sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha) suuruuteen. Yrittäjäeläkkeen maksaminen on pakollista myös sivutoimisten ammatinharjoittajien osalta.

Eläkelaitos vahvistaa päätöksellä yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta yrittäjätoiminnassa vastaavan vuotuisen työtulon. Eläkeyhtiöt käyttävät työtulon määrittelyn apuna alan mediaanipalkkaa, joka sivutoimisella on suhteutettu tehtyjen työtuntien määrään.

Käytännössä arviointi tapahtuu Eläketurvakeskuksen tekemällä työtulolaskurilla. Laskuri ottaa huomioon alaa vastaavan palkansaajan mediaanipalkan, ja suhteuttaa tätä yrittäjän liikevaihtoon. Jos liikevaihto on pieni, työtuloa arvioidaan alaspäin, jos liikevaihto on iso, työtuloa arvioidaan ylöspäin. Aloittava yrittäjä ilmoittaa liikevaihdon arvion, joka voi toki olla pienempi kuin pitempään yrittäjänä toimivan liikevaihto. Laskuri siis tarjoaa suositusta työtulosta, mutta lopullisen päätöksen siitä tekee eläkeyhtiö kokonaisharkinnan perusteella ja vahvistaa YEL-työtulon kokonaisarvion perusteella yrittäjän työpanosta vastaavaksi. Katso lisätietoja ja ohjeistusta täältä.

YEL-työtulojen tarkistukset

Työeläkelaitokset ovat nyt aloittaneet YEL-työtulojen tarkistukset. Yrittäjälle on saattanut jo tulla omalta eläkeyhtiöltä tekstiviesti tai muu viesti asiasta.

Kaikki eläkelaitokset tarkistavat tämän vuoden puolella alle 15 000 euron työtulot. Useimmille todennäköisesti ehdotetaan 4000 euron korotusta. Se on summa, jolla korkeintaan työtuloa voidaan korottaa tällä tarkistuskierroksella.

4000 euron korotus työtuloon tarkoittaa noin 85 euron korotusta YEL-kuukausimaksuun. Tämä on siis maksimikorotus, eikä maksu välttämättä nouse lainkaan. Seuraava tarkistuskierros on kolmen vuoden kuluttua, ja silloinkin maksimikorotus on tuo sama 4000 euroa.

Kuuden vuoden siirtymäaika ja näiden kahden tarkistuskierroksen maksukatto takaavat sen, että kenenkään maksut eivät heti saman tien kohoa satoja euroja kuussa. On kuitenkin tärkeää olla selvillä siitä, mitä eläkelaitos ehdottaa laskennalliseksi vuosityötuloksi ja sen pohjana olevat luvut, jotta tietää, kuinka paljon työtulo voisi olla, jos maksukattoa ja siirtymäaikaa ei olisi. Siirtymäajan loppuessa työtulo, ja YEL-maksu, voi nousta tälle tasolle. Siinä ajassa tosin ehtii monenlaista tapahtua, ja koko YEL-laki voi silloin olla jo toisenlainen. Joka tapauksessa mahdolliset maksujen korotukset tulevat hallitusti, eikä niiden pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä.

Liian suuri YEL-maksujen korotus?

Jos eläkelaitoksen esittämä korotus, muutos tai pohjalla oleva työtulo on yrittäjän mielestä liian korkea, yrittäjällä on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Yrittäjän tulee vedota laissa mainittuun kokonaisarvioon yrittäjän tilanteesta, toimittaa eläkelaitokselle lisätietoa ja pyytää arvioimaan työtuloa uudelleen. Kokonaisarvio tarkoittaa, ettei yrittäjää voida kaavamaisesti verrata vain mediaanipalkkoihin tai katsoa vain liikevaihtoa, vaan eläkelaitoksen pitää tutkia yrittäjän toimittama tieto ja noudattaa harkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi osa-aikaisuus tai muusta syystä pienet työtunnit ja näin ollen pienempi työtulo, on huomioon otettava seikka. Pelkkä maksukyvyttömyys tai YEL-maksujen koettu kohtuuttomuus suhteessa ansaintaan eivät perusteeksi riitä. Todistustaakka on tässä yrittäjällä itsellään, mutta eläkeyhtiöt ovat kyllä pääsääntöisesti ihan ymmärtäväisiä, ja niiden tulee myös auttaa ja opastaa yrittäjiä.