Siirry sisältöön

Yhteisöllinen opiskeluhuolto unohtui – Psykologiliitto otti kantaa OKM:n Toimenpideohjelmaan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi

Psykologiliitto kiittää ja pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tarttunut Toimenpideohjelmallaan koulukiusaamiseen. Kiusaaminen vähentää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä aiheuttaa kärsimystä ja syrjäytymistä. Toimenpideohjelman tarkoitus ja tavoite ovatkin tärkeät ja ohjelmassa on paljon hyvää. 

Toimenpideohjelmasta kuitenkin puuttuu aivan keskeisiä elementtejä. Näyttää sille, että ohjelma on valmistelu ilman, että mukana olisi ollut koulun ja opiskeluhuollon keskeisiä toimijoita – kuten opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien edustus. Ohjelma jää irralliseksi niin työstä, jota kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään, kuin tämänhetkisestä lainsäädännöstä, jossa painopisteenä on yhteisöllinen opiskeluhuolto.

Opiskeluhuolto on merkittävä toimija kiusaamisen vastaisessa työssä

Yhteisöllisen opiskeluhuollon keskeisiä tavoitteita on kiusaamiseen liittyvä työ. Terveiden sosiaalisten suhteiden edistäminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja havaitseminen sekä kiusaamisen selvittely ja jälkihoito ovat opiskeluhuollon psykologin näkökulmasta työn keskiössä. Opiskeluhuollon psykologi ja kuraattori suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä ja kiusaamiseen liittyvää työtä yhdessä opettajan, johdon ja muun henkilöstön kanssa. Yhteistyötä koulun ja nuorisotyön välillä on myös hyvä kehittää, ja tämän tulee tapahtua koulun pedagogisesta ja opiskeluhuoltotyöstä käsin.

Ohjelmassa opiskeluhuolto tuodaan esiin vain harvinaisessa ääritapauksessa, jossa kiusaajalta evätään opetus määräajaksi. Muuten psykososiaalisen opiskeluhuollon rooli jää määrittelemättä. Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien osaamista on tärkeää hyödyntää kouluyhteisössä niin, että tuetaan hyviä sosiaalisia suhteita ja ehkäistään kiusaamista. Heitä ei kannata hyödyntää vain ja vasta silloin, kun tilanne on jo kriisiytynyt.

Kiusaamisesta on paljon tutkimustietoa

Psykologian tieteenalan ja ammatin näkökulmasta korostamme, että kiusaamisesta ilmiönä ja sen vähentämisestä ja haittojen minimoimisesta on olemassa paljon jopa kotimaista tutkimustietoa. Psykologien työ opiskeluhuollossa perustuu tähän tutkimustietoon ja koeteltuihin ammattikäytäntöihin. 

Ohjelmassa tuodaan esille nimensä mukaisesti monia toimenpiteitä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yksittäiset toimenpiteet ovatkin tärkeitä, mutta eivät riittäviä. Kysymys on laajasta asenteiden muuttumisesta ja tiedon ja toimintavalmiuksien lisääntymisestä. Kiusaamisen vastainen työ on jatkuvaa ja sitä on pidettävä yllä koko ajan. Tutkimuksen mukaan työ onnistuu parhaiten, kun siinä käytetään tehokkaaksi todettua mallia. Käytettävissä on paljon tutkittuja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja tilanteiden ratkaisuun ja jälkihoitoon. Nyt onkin kyse siitä, miten nämä keinot saadaan leviämään ja vakiintumaan kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin.

Lue koko kannanotto.