Siirry sisältöön

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty – palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallitus on hyväksynyt yliopistojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–31.3.2022.

Kaksivuotinen sopimus takaa yliopistolaisille yleisen linjan mukaiset 3,2 prosentin palkankorotukset. Yleiskorotus nostaa palkkoja 1,1 prosenttia 1.8.2020 ja 1.6.2021. Paikallinen 0,5 prosentin erä tulee jaettavaksi 1.12.2020 ja 1.12.2021.

Kiky-tunnit poistuvat eri tavoin opetus- ja tutkimushenkilöstöltä ja muulta henkilöstöltä. Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä kokonaistyöaika vähenee 12 tunnilla elokuun alusta lukien. Muulta henkilöstöltä kiky-tunnit poistuvat kokonaan.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta on sovittu niin sanotusta puolipoistosta 1.8.2020 lähtien, kun kokonaistyöaika vähenee 1 624 tunnista 1 612 tuntiin. Kokonaistyöajassa oleviin ei sovelleta työaikalakia. He vastaavat itse työajastaan ja sen käyttämisestä työsuunnitelman mukaisiin tehtäviin.

Kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärät vähenevät 455 tunnista 452 tuntiin ja 396 tunnista 394 tuntiin. Professoreilla kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärät vähenevät 142:ta 141 tuntiin.

Muulta henkilöstöltä kiky-tunnit poistuvat kokonaan elokuun alusta. Työnantaja voi määrätä vuodessa yksinkertaisella tuntipalkalla 12 tuntia lisätyötä ja 8 tuntia koulutusta. Työajan enimmäismäärän seurantajakso on 12 kuukautta.

Lisäksi perustetaan viisi työryhmää: tilastotyöryhmä, tekstityöryhmä, uramalli- ja meritoitumistapatyöryhmä, opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä sekä harjoittelukoulutyöryhmä.

– Psykologiliiton yliopistojen edunvalvontaryhmä ja hallitus tukivat yksimielisesti yliopistojen neuvottelutuloksen hyväksymistä sopimukseksi. Palkankorotukset ovat vientialojen tasoa, ja kahden vuoden sopimuskausi antaa vakautta. Lisäksi saatiin uusia tarpeellisia sopijaosapuolten yhteisiä työryhmiä, joissa voidaan sopimuskauden aikana käsitellä myös psykologeille tärkeitä teemoja, kuten urakehitystä ja meritoitumista, pääsihteeri Annamari Jokinen kertoo.

– Koronaviruksen aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta huolimatta yliopistohenkilöstö työskentelee koko ajan etänä. Oli tärkeää, että saimme nopeasti vastuullisen ratkaisun varmistaaksemme yliopistolaisille oikeudenmukaiset työehdot seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tästä ja päänavaamisesta julkisaloilla on syytä kiittää kaikkia neuvotteluosapuolia, JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho sanoo.

Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee noin 32 000 yliopistojen palkansaajaa.

JUKOn yliopistosektorilla neuvottelivat neuvottelupäällikkö Katja Aho (JUKO), toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) sekä yliopistoasiamies Hanna Tanskanen (OAJ), neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) ja edunvalvontajohtaja Mia Weckman (Tieteentekijöiden liitto).

Yliopiston sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

JUKO edustaa sopimuksillaan 200 000:ta akavalaista korkeakoulutettua. Neuvottelut työehdoista jatkuvat kunnissa, valtiolla, kirkossa sekä Avainta-aloilla. Myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella neuvotellaan parhaillaan. Kaikki JUKOn työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.