Siirry sisältöön

Euroopan psykologeilla yhtenevät tavoitteet EU-vaaleihin Psykologiliiton kanssa

The European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) julkilausuma eurooppalaisen mielenterveyden puolesta pitää sisällään samat tavoitteet kuin Psykologiliiton EU-vaalitavoitteissa. Psykologiliitto on ollut mukana muokkaamassa yhteisiä eurooppalaisia kantoja ja on erittäin tyytyväinen siihen, että EFPA on katsonut Psykologiliiton kanssa samat tavoitteet merkittäväksi Euroopan Unionin seuraavalla toimintakaudella.

EFPA katsoo, että mielenterveyden näkökulman tulisi olla mukana kaikessa unionin politiikassa. Mielenterveystoimien tulisi olla riittävästi rahoitettuja ja resursoituja ja niiden edistymistä tulisi mitata. Niin EFPA kuin Psykologiliitto ajavatkin vaalitavoitteissaan EU:lle mielenterveysstrategiaa. EFPA myös ehdottaa, että EU:n tulisi omistaa teemavuosi mielenterveydelle. Vuoden aikana korostettaisiin tasavertaista pääsyä mielenterveyspalveluihin. 

EFPA ehdottaa yhteensä seitsemää toimenpidettä tärkeimmiksi toimenpiteiksi mielenterveyden tukemiseksi EU:ssa. Psykologiliiton tavoin EFPA nostaa esille esimerkiksi mielenterveyden tukemisen työpaikoilla. EFPA vetoaa EU:n itsensä rahoittamiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että mielenterveydestä huolehtimisen tulee olla prioriteetti työpaikoilla. Psykologiliiton vaalitavoitteessa vaaditaan työsuojelua huomioimaan paremmin työn psykososiaalisia riskejä.

Lisäksi EFPA ehdottaa EU:lle parlamentaarisen mielenterveyteen keskittyvän yhteistyöryhmän perustamista. Ryhmä toimisi yhteyspisteenä eri sidosryhmille sekä valvoisi ja edistäisi mielenterveyteen liittyvää politiikkaa unionissa. Yksi tärkeä poliittinen teema unionille on esimerkiksi mielenterveyden koulutuksen standardointi ja säätely EU-tasolla. Tämä on tärkeää myös Psykologiliitolle, joka on korostanut toimien tarpeellisuutta mielenterveyden ammattilaisten liikkuvuuden helpottamiseksi EU:n alueella. Standardointi helpottaisi koulutettujen ammattilaisten siirtymistä työskentelemään yhdestä jäsenmaasta toiseen.

Tutustu Psykologiliiton EU-vaalitavoitteisiin

EFPAn julkilausuma kokonaisuudessaan