Siirry sisältöön

Henkilöarvioinnin hyvistä käytännöistä uudet ohjeet

Psykologiliitto on julkaissut uuden ohjeistuksen henkilöarvioinnista työelämässä. Ohjeistus määrittelee hyvän henkilöarvioinnin kriteerit sekä sertifioinnin edellytykset.

Juuri ilmestynyt henkilöarvioinnin ohjeistus korvaa liiton aiemmin julkaiseman Hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan, jonka suomenkielinen painos on myyty loppuun.

Ohjeistus liittyy henkilöarviointiin, jossa tarkastellaan ja arvioidaan työntekijän työkäyttäytymistä ja soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään ja työympäristöön. Arvioinnin tuomaa lisätietoa voidaan hyödyntää sekä organisaation sisäisessä että ulkoisessa rekrytoinnissa, henkilöresurssien suunnittelun ja urasuunnittelun apuna sekä erilaisissa henkilöstön kehittämishankkeissa ja muutostilanteissa.

Arviointi perustuu kriteereihin, jotka työnantaja on yhdessä psykologin kanssa tai erillisellä kompetenssianalyysillä määritellyt. Hyvässä henkilöarvioinnissa alan sertifioidut asiantuntijat arvioivat työnhakijaa suhteessa näihin kriteereihin.

Syyskuun alussa ilmestynyt uusi ohjeistus sisältää muun muassa tietoa eri arviointimenetelmistä ja niiden rajoitteista ja luotettavuudesta sekä uusimmat tiedot henkilötietojen käsittelystä. Erityiskysymyksinä esille nostetaan muun muassa etäarviointi ja pikatestit. Tulevaisuuden näkyminä käsitellään pelillistettyä testaamista ja tekoälysovellusten käyttöä henkilöarvioinnissa.

Tutustu uusiin ohjeisiin täällä.

Kuva: Adobe Stock